Nyheter

Mässan storsatsar på appar för kommunikation


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Den stora årliga hjälpmedelsmässan i Malmö byter skepnad i höst. Årets upplaga får nytt fokus på kommunikation och kognition och byter namn till ”FRI 2012”.
 

Den stora årliga hjälpmedelsmässan i Malmö byter skepnad i höst. Årets upplaga får nytt fokus på kommunikation och kognition och byter namn till ”FRI 2012”.

Liksom tidigare år är det Hjälpmedelsteknik Sverige som anordnar mässan, som tidigare gick under namnet Hjälpmedel Öresund.

När FRI 2012 anordnas den 26-27 september blir temat bland annat assistans, kommunikation och kognition, med bland annat ett innovations-torg.

Innovationstorget är tänkt som inspiration och en uppdatering av det senaste i teknikväg. Medverkar gör innovatörer och utvecklare av bra intuitiva appar som kan fungera som stöd i vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Flera olika appar kommer att presenteras. Bland annat ”SmartKalender”; en kalender som gör tiden synlig på ett konkret sätt, ”Om en bild”, som är ett verktyg för språkutveckling med utgångspunkt i bilder samt ”Aktiv Assist, tydliga och konkreta instruktioner för att klara vardagssysslor.

Mässan kommer även att innehålla ett antal föreläsningar från flera olika myndigheter samt inspirationsföreläsningar både för brukare samt personal.

– Mässan kommer att innehålla tema både för de som är assistenter till personer med kommunikationssvårigheter och för brukare med olika funktionsnedsättningar säger Annette Sandström, marknadsansvarig hos Hjälpmedelsteknik Sverige AB.

Flera landsting och kommuner står i valet att införa fritt val av hjälpmedel och Annette Sandström menar att mässan ger ett bra tillfälle för brukarna att ta tillvara en del av nyheterna.

– Det är viktigt att brukarna får bra information om hjälpmedel som finns utanför de upphandlade hjälpmedlen hos de olika huvudmännen, säger Annette Sandström.

– I media har området assistans varit något negativ den senaste tiden. Vi tycker att denna mässa ska sätta fokus på allt bra som finns inom gällande lagstiftning. Mässan kommer att ha intressanta föreläsningar inom olika områden som styr regelverket kring assistansersättning, säger Annette Sandström.

 

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå