Mässan vill locka besökare med utländsk bakgrund

På Leva & Fungera kommer tolkar och guider, ursprungligen från flertalet olika länder, finnas på plats.
– Innan mässan översätter de informationen till bland annat somaliska och arabiska, säger Maria Nilsson, projektledare på Svenska mässan.

Alla borde få möjlighet att ta del av information, tips och erfarenhetsutbyte – även om man inte lärt sig det svenska språket än.

På Leva & Fungera kommer en grupp deltagare, ursprungligen från flertalet olika länder, finnas tillgängliga som tolkar och guider.

Deltagarna är i arbetsmarknadspolitiskt program genom Radix kompetens och gör praktik på Leva & Fungera. Främsta syftet med praktiken på mässan är att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden, samtidigt som mässan satsar på att bli tillgänglig för fler.

Praktikanterna representerar ett flertal olika språk och kommer verka i entrén, vid scenerna, samt finnas tillgängliga för guidade turer och som tolkar vid utställarmontrar.

– De arbetar även innan själva mässan och kommer översätta inbjudan och information till sina respektive språk, berättar Maria Nilsson, projektledare på Svenska mässan.

Redan 2013 arbetade mässan med praktikanter, då endast med personer med särskilda behov. Nytt för i år är att man även tar in personer med utländsk bakgrund, som är i arbetsmarknadspolitiskt program. Ungefär 30 praktikanter från Radix kompetens kommer verka på Leva & Fungera och hälften av dem är personer med utländsk bakgrund.

– Vi har personer som pratar arabiska, somaliska, persiska, tigrinska och engelska så klart. Detta är ett fantastiskt tillfälle för personer som har svårt med det svenska språket att känna sig välkomna på mässan och få hjälp med kontakten med utställare, säger Fredrik Torehammar från Radix kompetens.

Samtidigt är samarbetet med Svenska mässan ett viktigt projekt för deltagarna. Fredrik Torehammar berättar att det är ett bra tillfälle för praktikanterna att arbetsträna, knyta kontakter och dela ut sina cv:n.

– Det här är framtiden och det borde branschen få upp ögonen för. Fler personer med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund kommer behöva vård och omsorg, och branschen kommer tjäna på att rekrytera personer som är flerspråkiga. Då öppnar sig en helt ny målgrupp, och branschen kommer behöva den här kompetensen, säger Fredrik Torehammar.

Deltagarna kommer innan mässan arbeta med att översätta och sprida information om mässan och förhoppningen är att locka fler med utländsk bakgrund till mässan.

– Det här är ett fantastiskt initiativ från Leva & Fungera och Maria Nilsson. På sikt hoppas jag att vi verkligen kan förändra något. Både att nyanlända med funktionsnedsättning kan känna sig välkomna i de här sammanhangen och att vi kan förändra attityder. Det här är ett första steg, säger Fredrik Torehammar.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *