Massiv kritik mot låga höjningen av assistansersättning 2022

Både regeringen och M, KD och SD får massiv kritik för den låga höjningen av assistansersättningen i budgeten för 2022.

Företag, fack och kommuner har gjort gemensam sak med IfA, intressegruppen för assistansberättigade, och skrivit ett argt brev till regeringen och socialutskottet.

”Se över schablonersättningen och skapa en långsiktig hållbar finansieringsmodell”, är uppmaningen till politikerna.

Särskilt kritiska är man mot att socialminister Lena Hallengren uttryckt att 1,5 procent är en normal höjning.

När statsbudgeten för 2022 röstades igenom i onsdags innebar det att assistansersättningen bara höjdes med 1,5 procent, vilket understiger kostnadsökningen för kollektivavtalade löneökningar och allmänna kostnadsökningar.

På denna punkt fanns ingen skillnad mellan regeringens budget och den vinnande skuggbudgeten från M, KD och SD.

Liberalerna däremot hade i sitt budgetförslag tagit med en höjning på 3,5 procent.

I skrivelsen till partierna konstateras att ”med undantag för uppräkningen i innevarande års budget har schablonhöjningen under många år understigit kollektivavtalade löneökningar. Detta påverkar arbetsgivarnas utrymme för bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete och drabbar såväl personliga assistenter som assistansanvändare.”

Vårdföretagarna, Kommunal, IfA (Intressegruppen för assistansberättigade), Riksföreningen JAG, SKR samt arbetsgivarorganisationerna Fremia och Sobona skriver vidare:

”Över tid leder detta till försämrad kvalitet för assistansanvändarna och sämre förutsättningar för arbetstagarna inom personlig assistans. För människor som lever med personlig assistans är assistansen det absolut viktigaste för att upprätthålla en god livskvalitet. Försämring av assistansen innebär en direkt negativ inverkan på deras liv, med bland annat sämre möjligheter att rekrytera och behålla yrkesskickliga assistenter.”

Socialminister Lena Hallengren får kritik för sitt uttalande om att 1,5 procent är en ”normal höjning”.

”Det vore olyckligt att nu sprida en uppfattning om att höjningen om 3,5 procent var en engångshändelse relaterad till pandemin, och att 1,5 procent, som Hallengren uttryckt det är vad ’som normalt gäller’. Vi menar tvärtom att det normalt gällande måste vara en uppräkning i linje med kollektivavtalade löneökningar och allmänna kostnadsökningar i samhället. Detta är ett minimum för att den svenska modellen ska kunna upprätthållas inom personlig assistans”, skriver organisationerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *