MS-sjuk måste återbetala 46 gånger mer än årsinkomsten

Den 54-åriga kvinnan har MS, saknar arbetsförmåga, och lever på sjukersättning.
Hennes disponibla inkomst är 9 893 kronor per månad.
Nu måste hon återbetala nästan 5,6 miljoner kronor i assistansersättning.

Felaktig assistansersättning i mer än 10 år

Försäkringskassan hade i januari 2022 kommit fram till att kvinnan överdrivit sitt assistansbehov, och begärde återbetalning av drygt 11 miljoner kronor för åren 2011–2021.

I början av oktober 2023 fick kvinnan återkravet halverat av Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1025-23).

Det belopp som nu måste återbetalas (5 570 959 kronor) motsvarar 46 års disponibel inkomst för kvinnan.

Låg inkomst och försämrad hälsa

Sänkningen (eftergiften) av återkravet motiverar kammarrätten med att kvinnans ekonomiska och personliga förhållanden utgör särskilda skäl.

Kvinnan har en progredierande (ökande) form av MS, multipel skleros.

I ett överklagande till kammarrätten hade kvinnan begärt att återkravet skulle efterges helt eller delvis. Hon har ingen arbetsförmåga och förväntas inte återfå någon arbetsförmåga i framtiden.

Hon argumenterade vidare att huvuddelen av assistansersättningen inte utbetalats till henne, utan till olika assistansanordnare. Hon betonade också att hon inte är åtalad för brott mot Försäkringskassan.

Grov vårdslöshet

Försäkringskassans uppfattning är att kvinnan medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat felaktiga uppgifter om sitt behov av hjälp och hon har inte gjort något för att begränsa de felaktiga utbetalningarna.

2 kommentarer

 1. Hemskt om hon har överdrivit med att beskriva sina behov. Det är inte lite de drygt 11 miljoner. Någonstans måste hon ha varit medveten om hur mycket hjälp hon får och om hon har kunnat leva gott. Pga sådana straffas de ärliga. Många får bara ledsagning och det på pappret för att nästan ingen vill arbeta för så låg lön. Assistentlönen är betydligt högre och det lockar tyvärr oärliga och ohederliga människor att roffa åt sig.

 2. Anser att det är helt rätt OM hon gjort sig skyldig till detta.

  Frågan är
  – varför man inte reagerat tidigare ?
  – hur man kunnat godkänna assistansen ?
  – varför är hon inte polisanmäld ?

  Jag anser att det skulle vara krav på att handläggarna gör hembesök
  – innan beslut tas
  – vid uppföljning av beslut
  – oanmält gärna vid ett flertal tillfällen per år

  Då skulle man snabbt rensa bort många av de som får assistansersättning utan att ha behov av detta.

  Det skulle inte ens behöva vara handläggare vid de oanmälda besöken, då de enbart behöver observera och dokumentera. Vid misstanke om fusk, sker en djupare utredning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *