Maud Olofsson vill öka företagandet

Satsningarna på entreprenörer med funktionsnedsättningar lyser med sin frånvaro – än så länge.
Det vill Maud Olofsson gärna ändra på.

När näringsminister Maud Olofsson nyligen presenterade en rad reformer som ska göra det enklare och tryggare att starta eget företag, saknades satsningar inriktade på entreprenörer med funktionsnedsättningar, men Maud Olofsson välkomnar förslag inom detta område.

Många som har funktionsnedsättningar vill starta eget företag men vågar inte, för att det finns en rad bromsklossar.

Utesluter inte nya satsningar

Föräldrakraft frågade näringsministern om hon inte kan dra igång en satsning på att stimulera denna grupp att starta eget, precis som tidigare skett för kvinnor och invandrare.

– Jag utesluter inte alls att vi behöver göra det. Jag vill gärna ha en dialog om vilka hinder som finns och vad man kan göra åt dem. Om det finns hinder vi kan identifiera och göra något åt så är jag självklart beredd att göra det.

Maud Olofsson är inte nöjd med hur hennes egna myndigheter hittills har klarat uppgiften att stödja nystartade företag inom denna och andra grupper.

– Våra myndigheter måste förstå att de är till för alla medborgare. Om man har en funktionsnedsättning eller är kvinna ska inte spela någon roll. Där behövs en ökad medvetenhet allmänt.

Sociala företag är något som regeringen tidigare presenterat satsningar på, bland annat genom ökade resurser till Till­växt­verket, och det menar Maud Olofsson är betydelsefullt.

– Vår satsning på sociala företag är viktig, eftersom det där finns många personer med funktionsnedsättningar.

Kan du tänka dig att öka resurserna även för dem som har funktionsnedsättningar och vill starta vanliga företag?

– Vi behöver först identifiera vilka hindren är idag. Om det finns speciella hinder för den här gruppen är jag naturligtvis beredd titta på det. Jag är mer än tacksam om man berättar det för mig så att vi får en chans att undersöka det.

Tar gärna till sig kunskap

Du vill gärna göra något inom det här området?

– Jag har jobbat med handikappom­sorgen tidigare och jag har ett väldigt starkt engagemang i dessa frågor. Det är därför vi har gjort de kraftftulla satsningarna på de sociala företagen. Jag tar mer än gärna till mig kunskap och idéer om hur vi kan stimulera företagandet i den här gruppen.

Om det finns bra förslag så kommer det också att finnas resurser för satsningar?

– Det går inte att ta ställning till idag, men självklart vill jag att alla ska kunna välja anställning eller företagande.

Arbetslösheten är stor bland personer med funktionsnedsättningar.

Kan ökat företagande bidra till att minska utanförskapet?

– Ja, våra nya förslag om att öka tryggheten och förenkla för företagare är en viktig frihetsreform för handikappade, precis som för alla andra. Jag har hört från en del som startat assistansföretag att de sett det som en frihet att ha ett eget företag. Vi har flera framgångsrika företagare inom den här gruppen.

Men just nu har ni ingen speciell satsning på företagare med funktionsnedsättningar?

– Nej, men tala om för oss vilka hinder som finns så vill vi hemskt gärna lyssna. Ta gärna kontakt med oss, säger Maud Olofsson.

Högkostnadsskydd

En av regeringens nya förslag är att ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader, för att det ska bli mindre riskfyllt att anställa personer som ofta är sjuka.

Det menar Maud Olofssson kan få stor betydelse för att underlätta anställandet av personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

– Det företag är tveksamma till är att anställa personer som är sjuka lite oftare. Nu minskar vi riskerna, säger Maud Olofsson.