Med siktet framåt

Nu laddas det för fullt inför 2016 års Anhörigriksdag i maj. Vi har träffat Pontus Oscarsson, vice ordförande för Anhörigas riksförbund, för att ta tempen på stämningen i det 20-årsjubilerande förbundet.

Hur ser planerna ut för Anhörigriksdagen 2016?

– I år är det ”Anhöriga i rörelse, med sikte framåt” som är temat och det symboliserar främst den rörelse som pågår ute i våra lokalföreningar, som är kraften i förbundet. Att vi hela tiden vill framåt och har nya behov av anhörigstöd och ställer krav.

– Men vi hade också en satsning som pågick under 2015 där vi uppmärksammade anhöriga genom rörelse. Det är nyttigt, både fysiskt och psykiskt, att röra på sig, man mår bättre. Och det gynnar min närstående också. Så det har flera syften. Samtidigt som det pågår en rörelse i mig hela tiden, som anhörig, mina tankar och känslor. Så det är ett mångbottnat tema i år.

Några speciella inslag som du tror blir höjdpunkter på Anhörigriksdagen i år?

– Eftersom förbundet firar 20 år ser jag personligen fram emot en tillbakablick på det som har varit. Och att vi ser att det har hänt saker de senaste 20 åren, men vad händer om 20 år, hur ska vi röra oss framåt? Vilka behov har vi som anhöriga?

Ni har också fått till ett samarbete med Försäkringskassan. Vad kan det betyda för er verksamhet?

– Vi påbörjade samarbetet med Försäkringskassan under förra årets Anhörigriksdag och det har fortsatt under hösten. Och där ser vi framför oss att anhöriga på ett bättre sätt blir inkluderade i arbetet med den närstående.

– Framförallt att vi ses som kompetensgivare. Att de utnyttjar den kunskapen, erfarenheten och förmågan vi har som anhöriga, så det ser vi fram emot.

Och utöver det bedriver förbundet några andra politiska frågor?

– Bland annat vill vi få till en förändring i Hälso- och sjukvårdslagen, för att anhöriga ska bli mer inkluderade i vården. Andra frågor är att vi vill tydliggöra är att det ska gå att kombinera anhörigvård eller anhörigomsorg med ett förvärvsarbete.

– Vi driver även vård av närstående som en intressepolitisk fråga, att man ska få ersättning för att kunna vara ledig att hjälpa din närstående.

– Sen arbetar vi även med jämställdhetsfrågor, för anhörigvård eller anhörigomsorg görs ofta av kvinnor eller döttrar som tvingas gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt för att ta hand om sina föräldrar eller respektive.

Det går framåt för förbundet och Pontus Oscarsson kan glädja sig åt ett ökande medlemsantal. Men han är ändå inte helt nöjd.

– Förbundet firar ju 20 år i år och vi ökat antalet medlemmar, men vi ser fortfarande problem i att få folk att engagera sig. Det här är ett problem som inte bara drabbar vårt förbund utan det gäller generellt i samhället. Folk engagerar sig mindre och mindre, långsiktig. Och det är ett problem, för vi är viktiga ut demokratisynpunkt, för regering, riksdag och departement vänder sig till oss och andra förbund med frågor som rör anhörigvård.

– Om vi blir ett tynande förbund, då har vi inte lika stor kraft längre, och inte lika stor betydelse. Vi får inte gehör för våra frågor. Så därför är det viktigt att engagera sig i styrelsearbete och inte bara som medlem.


De ställer ut på Anhörigriksdagen

• Anhörigas riksförbund

• Nordström assistans

• Frösunda

• Dammsdal skola & boende

• Attendo

• Alleato

• Abilia

• Zafe

• NKA

• Särnmark

• Tena

Hela utställarlistan finns på Anhörigas riksförbunds webbplats www.ahris.se

 

Tre höjdpunkter på 2016 års Anhörigriksdag

Anhöriga måste med i alla steg

För att samhällets stöd till anhöriga ska fungera måste de anhörigas egna perspektiv och önskemål höras och respekteras. Det är utgångspunkten för en föreläsning med Elisabeth Hansson, professor, och Lennart Magnusson, chef för NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

”När anhöriga involveras i alla steg uppnås de bästa resultaten”, menar föreläsarna.

Viktigt att våga vara tydlig

”Man vill ju inte klaga…” är rubriken för en föreläsning av Lisa Andersson. Det handlar om hur viktigt det är att våga vara tydlig när det gäller bemötande, beslut och andra situationer kring närstående.

Lisa ger exempel på situationer som kan uppstå och hur de kan leda till konflikter.

”Ett steg i rätt riktning är att våga vara tydlig, en enkel metod för att framföra och ta emot ett budskap på ett konstruktivt sätt”, menar hon.

Kärleken blev mitt vapen

En av föreläsningarna som sticker ut på Anhörigriksdagen är ”Kärleken blev mitt vapen” med Soheila Fors.

Hon växte upp som adelsflicka i Iran, blev gerillasoldat, gifte sig mot familjens vilja, misshandlades, bodde på kvinnohus i Göteborg, mötte Gud, gifte sig med en svensk man, byggde upp en te-hus-rörelse och ett boende för människor utsatta för hedersvåld.