Mer än var femte elev har funktionsnedsättning

Var femte elev anser att de har en funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem. Den överraskande höga siffran framgår av en ny rapport från Folkhälsomyndigheten, som för första gången någonsin har frågat skolbarn om de har en funktionsnedsättning.

Barn och unga med adhd har ofta större sociala, emotionella och psykologiska svårigheter, medan unga med talsvårigheter och epilepsi ofta känner sig dåligt bemötta av kamrater och vuxna på grund av sin funktionsnedsättning, heter det i rapporten.
 

 src=

De flesta av de berörda eleverna tar någon medicin för sitt hälsoproblem. Det gäller mer än varannan 11-åring och cirka 65 procent av 13- och 15-åringarna.

I skolan leder hälsoproblemen ofta till sämre deltagande. Cirka 26 procent av de 11-åriga flickorna och pojkarna uppger att deras skolnärvaro och deltagande påverkas. Bland 13- och 15-åringar är andelen runt 40 procent bland flickorna och 32 procent respektive 38 procent bland pojkarna.
 

 src=