Nyheter

Mer än varannan elev med autism frånvarande

Denna artikel handlar om


Annons
Annons för Misa
Flickor i årskurs 7-9 är hårdast drabbade
Anne Lönnermark.

Anne Lönnermark.

 

Elever med autism får det allt svårare i skolan. Mer än varannan elev har varit frånvarande på grund av brister i skolan. Det konstateras i en ny enkät genomförd av Autism- och Aspergerförbundet.

– Trenden måste brytas nu, säger förbundets ordförande Anne Lönnermark.

– Kunskap finns sedan länge, nu är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer.

Enkäten har gjorts tillsammans med Demoskop och 1921 medlemmar har besvarat den.

52 procent svarade att deras barn har varit frånvarande på grund av brister i skolan – en ökning med 6 procentenheter jämfört med förbundets enkät för två år sedan. Av dessa har 21 procent en sammanhängande frånvaro på över tre veckor.

Hårdast drabbade av lång frånvaro är flickor i årskurs 7-9 där den längre frånvaron hela 42 %.

Frånvaron beror främst på bristande autismkompetens hos personalen och bristande anpassning av skolmiljön, anser förbundet.

Av enkäten framgår även att endast 45 procent av eleverna med autism i grundskolan når lägsta godkända betyget E i svenska, engelska och matematik.

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Partnerinformation från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp – nytt kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *