Mer tid att stödja boende när läkemedlen signeras i appen

100 miljoner signeringar av ordinerade läkemedel görs varje år i Sverige, fram till nu till största delen manuellt med papper och penna. Företaget Appva visar på MVT 2015 hur man kan göra denna pappersrutin digital och på många sätt få bättre koll på medicinering och annat.

Appva tillhör de yngre företagen som ställer ut på mässan. Det var i december 2012 som systemet för signering sattes i drift för första gången.

Idag är det it-baserade verksamhetsstödet Medication and care support system, MCSS, spritt över Sverige och har ungefär 2000 användare.

Ulrika Kjellberg på Appva, VD och en av grundarna, berättar om bakgrunden:
– Hela idén kom från verksamheten,  från Tre Stiftelser, en kommunal stiftelse i Göteborg med 360 boendeplatser. Sedan satt vi i åtta månader och jobbade med att utveckla detta, berättar Ulrika, som har en bakgrund i arbete med att leda process- och kvalitetsstyrning.

Nu är det inte bara mediciner som dokumenteras, utan även andra vårdinsatser, vilka delegeringar som finns bland aktuell personal och så vidare. För personalen förenklas dokumentationen, för den som planerar ger det en helt annan överblick, och skulle medicinutdelning eller något annat missas finns också en larmfunktion. I stället för att hålla reda på olika papper skriver personalen in vad som gjorts på en iPad som finns på boendet, eller i en del fall på en smartphone.

Mer tid för de boende och till själva omvårdnaden är en ambition med systemet, som har prisbelönats i olika sammanhang.

Med sin medverkan på MVT hoppas Appvas VD förstås på nya kontakter:
– Ja vi hoppas förstås att träffa nya tänkbara kunder, och det är också intressant att möta folk utifrån verksamheterna och få respons från dem, sammanfattar Ulrika Kjellberg.

 


 

90 000 personer på särskilt boende

I Sverige finns det idag drygt 90 000 platser, och lika många anställda, på särskilt boende. De boende har ofta ett stort behov av hjälp, inte minst med att ta sina mediciner. Medicinerna tas ofta 3-4 gånger per dygn, vilket innebär att det under ett år ges minst 100 miljoner medicindoser inom särskilt boende. Till detta kommer medicin som ges inom hemtjänst respektive hemsjukvård. Källa: www.appva.se

 


 

 

MVT2015

Appva är ett de företag som medverkar på MVT2015, den nya arenan för modern välfärdsteknik, på Kistamässan 21-22 januari 2015. Dagens Omsorg gör den officiella mässtidningen inför MVT2015. Konferensen har en webbplats på www.mvt2015.se