Merkostnader granskas

Ska ersättning för merkostnader frikopplas från vårdbidrag och handikappersättning? Och vilka kostnader täcks egentligen? Dessa frågor funderar regeringen över.

Nu har Försäkringskassan fått i uppdrag att analysera tänkbara konsekvenser av ett system där merkostnader ersätts separat.

Bakgrunden är att regeringen för ett drygt år sedan satte igång en översyn av både bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag.
Målet är att skapa tydligare och enklare regler.

Idag kan man få merkostnadsersättning i samband med både handikappersättning och vårdbidrag, men många anser att reglerna är gamla och otidsenliga.

För att förändra reglerna behövs dock mer kunskap och en kartläggning av hur merkostnader idag ersätts, anser socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Senast den 14 maj 2014 ska Försäkringskassans analys vara klar.