Migrän måste behandlas tidigt i livet för att begränsa problemen

– Det är viktigt att så tidigt som möjligt fånga upp de som lider av migrän. Det ökar chanserna att begränsa migränens negativa inverkan under resten av livet, säger Carin Muhr på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Carin Muhr är docent vid neurologiska avdelningen och medverkar i den informationskampanj som under september månad fokuserar på unga kvinnor och migrän. Satsningen görs av Svenska Migränförbundet och läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dome.

– Unga kvinnor är en angelägen grupp, säger Carin Muhr som under kampanjen finns tillgänglig on-line för att svara på frågor.

En ung kvinna som själv har migrän kommer under kampanjtiden dessutom att ha en blogg via Svenska Migränförbundets hemsida där hon i dagboksform skildrar sitt liv med migrän. Bloggen finns på http://www.migran.org/blog/

Var åttonde svensk lider av migrän och kvinnor är i stor majoritet av de som drabbas. Det bedöms vara dubbelt så vanligt bland kvinnor som hos män.
Migrän och allvarlig huvudvärk är ett stort problem för de drabbade både socialt, professionellt och ekonomiskt. En telefonundersökning visar att många unga kvinnor med migrän upplever att de inte får rätt hjälp.

Migränförbundet anser att det borde vara självklart att få rätt diagnos, fungerande mediciner, adekvat rehabilitering och hjälp till självhjälp.
Den migrändrabbade kan behöva hjälp att se till helheten i sin livssituation för att komma till rätta med de svåra attackerna, kanske kunna göra förändringar i sitt liv och därmed få en bättre livskvalitet, skriver Migränförbundet och Merck Sharp & Dome i ett pressmeddelande.

September månad har utsetts till ”internationella huvudvärksmånaden” av WHA, World Headache Alliance.

Här kan du testa dig själv om du har migrän: www.migrantest.se
Migränförbundets hemsida finns på http://www.migran.org
Läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dome har sin webbplats på www.msd.se