Miljö betyder mer än väntat för autism

En ny Sverigebaserad forskningsstudie skakar om autismvärlden.
Miljöfaktorer spelar mycket större roll för autism än man tidigare trott, enligt studien.

De senaste årtiondena har de flesta forskare ansett att ärftliga faktorer varit den vanligaste orsaken till att barn får autism.
Den nya studien tyder dock på att miljön spelar lika stor roll som arv.

Två miljoner svenska barn har följts upp av forskarna. Forskarna från Karolinska institutet, Mount Sinais forskningscenter för autism i USA och Kings College i Storbritannien har använt data om alla svenska barn födda mellan 1982 och 2006.

En av forskarna är Sven Sandin, biostatistiker vid Karolinska insitutet. Han säger till Svenska Dagbladet att hälften av orsakerna till autism ligger i miljöfaktorer.
Han säger vidare till tidningen att de speciella miljöfaktorer som drabbar en viss person väger tyngre än familjens gemensamma situation och levnadsvanor.

Forskarna vet inte exakt vad som orsakar autism. Som miljöfaktorer nämner man infektioner under fostertiden och komplikationer vid förlossningen.

Forskarna är själva överraskade över resultatet av studien.

– Vi hade inte väntat oss att miljöfaktorerna skulle ha så stor betydelse för autism. Forskningen har på senare tid fokuserat på gener men det står nu klart att det behövs mycket mer forskning för att identifiera exakt vilka dessa miljöfaktorer är, säger Avi Reichenberg vid Mount Sinais forskningscenter för autism i en kommentar som refereras av Svenska Dagbladet.