Nyheter

Miljöbov? Fass hjälper dig få rent samvete


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Internetportal publicerar miljöfakta

 

Nyfiken på hur ditt eller ditt barns läkemedel påverkar miljön? På internetportalet Fass.se publiceras nu även miljöinformation om många mediciner. Fass ger även tips och råd om hur man som patient eller anhörig kan minimera miljöpåverkan.

Fass-boken har varit standardverket för alla som vill ha koll på allt från substanser till biverkningar när det gäller läkemedel.

Informationen finns förstås numera även på webben och www.fass.se har blivit en populär webbadress för patienter och anhöriga som vill ha koll.

Nyligen blev Läkemedelsindustriföreningen, som står bakom Fass, klar med miljöinformation om bland annat astma och hosta.

– Vi sammanställer miljöinformation grupp för grupp med de största och vanligaste läkemedlen först, säger Per Manell, chef för Fass-verksamheten på LIF. Vi täcker därmed redan nu en mycket stor del av det befintliga läkemedelssortimentet, och vi ligger före den tidplan som sattes upp 2005.

Eftersom Fass är den viktigaste källan för läkemedelsinformation har det varit naturligt för Läkemedelsindustriföreningen att komplettera den med miljöinformation.

– Det är en viktig del av Fass.se och bidrar till att debatten om miljöpåverkan har ett stabilt vetenskapligt underlag, säger Per Manell.

Förutom miljöinformation om olika läkemedel finns goda råd om vad man som patient och anhöriga kan göra för att minimera miljöförstöringen från läkemedel.

Hämta bara ut så mycket läkemedel som du behöver.

Lämna överblivna läkemedel till apoteket för destruktion!

Förpackningar med rester av läkemedel lämnas till apotek.

Förpackningar av ogenomskinligt material t ex tuber och burkar, aerosolbehållare och pulverinhalatorer, injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionsvätskor med läkemedelssubstanser lämnas till apotek.

Sortera och lämna tomma förpackningar som andra förpackningar.

Lämna läkemedelsplåster, t ex hormonplåster eller nikotinplåster, till apoteket för destruktion – både använda och oanvända.

Fass finns på www.fass.se

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Made for Movement