”Miljön kan avleda uppmärksamheten”

På barnakuten arbetar barnkirurgen Johanna Räntfors. Här finns bland annat fyra behandlingsrum som har förvandlats till djungel, där varje rum är baserat på en berättelse om ett djur.

– Det är väldigt roligt att jobba i en miljö som är trivsam för barnet. Vi är stolta över de här rummen. Miljön spelar roll och kan avleda uppmärksamheten i en svår situation, det blir inte lika dramatiskt.

Men Johanna menar att det handlar om hela bemötandet för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt.

– Vi vet att stress ökar smärtupplevelsen och får en negativ effekt. Ibland kan det också vara svårt att smärtlindra ett barn som är rädd. Vi smärtlindrar så optimalt vi kan, men man kommer inte ifrån att det gör ont när man till exempel får en spruta med bedövningsmedel, och det är viktigt att vi talar om att det gör lite ont när vi lägger bedövningen.

Det kan ofta handla om att skapa en miljö som känns trygg, med lugn och ro för hela familjen, där man måste börja med att lugna föräldrarna först.

En stor skillnad är också att förbandsmaterial och annat som tidigare fanns framme nu ligger i draglådor.

– Det är bra att inte ha sprutor och sådant framme eftersom det kan öka stressen. Men det måste också vara en fungerande arbetsmiljö.

När hon kommer in i behandlingsrummet börjar hon ofta med att prata om det som finns i rummet, innan hon närmar sig anledningen till att barnet är där.

– Det underlättar om det finns något intressant i rummet, till exempel ett djur att prata om. Att jobba med barn är att utgå från deras perspektiv i allt jag gör. Samtidigt måste vi vara tydliga och ärliga. Det gör faktiskt ont många gånger. Barn är kloka och vi måste informera dem om vad som ska hända, men också vara tydliga och bestämda. De ska inte behöva ta ansvar över situationen.