Miljön runt omkring spelar stor roll för de som varken studerar eller arbetar

Renée Luthra har nyligen disputerat med sin avhandling ”Falling trough the cracks”. En studie som handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning som saknar känd sysselsättning (dvs varken studerar, arbetar eller finns i daglig verksamhet).

Misa har bidragit ekonomiskt till studien som har bedrivits vid Halmstad Högskola. Du kan läsa om studien även på Misas webbsida.

Hur känns det så här med lite distans till din disputation?

– Det känns bra! Det blev en väldigt lyckad disputation tycker jag, trots covid-19 omständigheterna som gjorde att disputationen blev helt digital. Men jag är väldigt nöjd och glad att det blev en intressant diskussion mellan mig och opponenten, där han på ett väldigt bra sätt kunde lyfta avhandlingens innehåll till en bredare diskussion.

Din avhandling, ”Falling through the cracks”, handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning som saknar känd sysselsättning (dvs varken studerar, arbetar eller finns i daglig verksamhet). En fjärdedel av eleverna som har gått gymnasiesärskolan hamnar i den situationen och frågan du ställer är vilka mönster går att se inom gruppen.

Vad du tycker är det som mest anmärkningsvärt i din avhandling?

– De samlade resultaten i min avhandling visar att inte ha en sysselsättning, dvs att vara NEED (Not in Employment, Education or Daily activity) är ett komplext fenomenen och består av flera olika faktorer som man behöver ta hänsyn till. Detta är en heterogen grupp vilket innebär att det kan finnas olika situationer som gör att man inte har en sysselsättning.

– Det handlar om individen och deras karakteristik inklusive olika önskemål och viljor, men det handlar ännu mer om miljön runtomkring. Exempelvis om begränsade eller olämpliga alternativ för sysselsättning efter skolan, svårigheter med att navigera och få formellt stöd, barriärer på arbetsmarknaden, negativa attityder osv. Det som sker mellan individen i möte med dessa olika miljöer bidrar till en förståelse om varför man blir och är NEED, säger Renée Luthra.

Läs mer på Misas webbplats: Avhandling ”Falling trough the cracks” är nu publicerad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.