Miljonsatsning ska ge helt nya hjälpmedel för barn

Barn med intellektuella funktionsnedsättningar ska få bättre hjälpmedel för kommunikation.
Nu får svenska Tobii Technology hjälp av staten att forska fram helt nya lösningar.

Det är statliga Vinnova som satsar fem miljoner kronor i forskningsbidrag till Tobii, det svenska företag som har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att styra en dator enbart med ögonen.
Tidigare i år lanserade Tobii en rad nya produkter för ögonstyrning, C-Serien, som främst är avsedda för personer som har cp, ALS eller andra motoriska nedsättningar

Nu vill företaget hjälpa fler grupper med kommunikationslösningar.
– Det finns dock en stor och växande grupp barn med intellektuella handikapp och inom detta område finns väldigt lite forskning gjord kring kommunikationshjälpmedel, säger Mårten Skogö, utvecklingschef och en av grundarna till Tobii.

Med hjälp av det statliga bidraget kommer Tobii nu att kartlägga vilke behov som ställs på kommunikationshjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd.
– Det är ett komplext projekt, säger Lars Lamhauge, internationell produktchef på Tobii. Hur skapas en utrustning där barnet har makten över sin egen kommunikation? Hur ska en utrustning vara utformad för att klara olika fysiska förmågor och kognitiva nivåer hos barnen? Frågor som dessa ska vi försöka besvara.

För att skapa nya hjälpmedel krävs specialistkunskaper inom produkt- och interaktionsdesign samt språkvetenskap. Därför ska Tobii nu fördjupa sitt samarbete med Myra Industriell Design, Umeå Institute of Design på Umeå Universitet och Catholic University of Applied Science i Freiburg, Tyskland.

– Vi ska bygga upp den unika kompetens som krävs för att tillverka kommunikationslösningar för barn med intellektuella handikapp, lösningar som på sikt blir enkla att sälja, äga och supporta. Det är en förutsättning för att kunna nå ut till och förenkla livet för så många barn som möjligt, säger Mårten Skogö.

Länkar
www.tobii.com

www.myradesign.se

www.vinnova.se