Ministrar rivstartade välbesökt Leva & Fungera

Mässan Leva & Fungera rivstartade under tisdagen med drygt 4000 besökare och en stor konferens om hur Sverige ska bli mer tillgängligt. På konferensen medverkade bland annat statsråden Maria Larsson och Åsa Torstensson och SKL:s ordförande Anders Knape.

Foto på politiker

Maria Larsson (längst till vänster på bilden ovan) utlovade att statliga myndigheter ska bli föredömen när det gäller tillgänglighet. – Vi vill ha system för öppna jämförelser av myndigheternas tillgänglighetsarbete, sa hon vidare.

Kommunerna fick kritik av Maria Larsson för att de är för släpphänta med reglerna:

– I vissa kommuner har det varit väldigt många dispenser från plan- och bygglagen. En strängare restriktivitet behövs i nybyggnationen, sa Maria Larsson, som samtidigt berömde de kommuner som regelbundet avsatt medel för tillgänglighetsarbetet:

– Där har det också hänt saker, sa Maria Larsson.

Ministerkollega Åsa Torstensson (tvåa från vänster) beklagade att så lite gjorts för att förbättra tillgängligheten inom kollektivtrafiken, men lovade nu att sätta de enskilda resenärernas behov i centrum. – Ni har all rätt att kritisera vad staten har gjort, sa Åsa Torstensson.

Elisabet Falemo (trea från vänster) är statssekreterare på miljödepartementet. Hon berättade att plan- och bygglagen just nu genomgår en stor översyn som kommer att resultera i ett regeringsförslag redan under våren. – Lagen ska göras tydligare och kommunerna ska uppmuntras att förbättra sin tillsyn, sa Falemo. Hon påpekade också att om lagen inte följs måste kommunerna sätta hårt mot hårt och utdöma viten.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, betonade att SKL ska visa ett tydligt ledarskap när det gäller satsningar på tillgänglighet. – I vårt arbete med planering och bygglov har vi starka möjligheter att påverka, något som vi inte har använt tillräckligt mycket, sa Anders Knape självkritiskt. Åtgärdsprogram har tagits fram men de måste följas av åtgärder som är tidssatta och som har ekonomin med sig.

Foto

Bland de många föreläsarna på mässans olika scener fanns Move & Walks grundare Eszter Horváth Tóthné, som berättade om sin verksamhet inför fullsatta stolsrader. Under hösten startades en särskola i Move & Walks regi och Eszter Horváth Tóthné kunde glatt meddela att Skolverket lämnat en mycket glädjande rapport om verksamheten.

– Idag fick vi beskedet från Skolverket att skolan är helt utan anmärkningar – de sa till och med att det är världens bästa särskola! utbrast Eszter Horváth Tóthné mycket stolt.

Foto från Föräldrakrafts monter

Många ville delta i Föräldrakrafts tipstävling under premiärdagen och hade möjlighet att sitta ned för att fylla i svaren på frågorna. Tipstävlingen forsätter under onsdagen och torsdagen.

Foto på besökare och Funkisbyrån

Det var ofta gott om besökare runt omkring Föräldrakrafts monter.

Foto på läsare

Två av premiärdagens drygt 4000 besökare var dessa båda Föräldrakraftläsare på jakt efter bra lösningar för sin dotter – Torbjörn Bengtsson och Stina Österberg.

Foto

Handisams chef Carl Älfvåg var en av talarna på tillgänglighetskonferensen – här i samspråk med Maria Johansson från DHR.

Foto på Maria Larsson

Statsrådet Maria Larsson var dragplåster på konferensen om ”Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare”.