Information från Humana

Minska konflikter med hjälp av lågaffektivt bemötande – LAB

Fokusfredag är Humanas kostnadsfria digitala föreläsningar. Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande LAB – Lågaffektivt bemötande.

Föreläsningen är bland annat till för dig som närstående, arbetar inom personlig assistans, LSS, NPF-förälder eller bara har ett intresse av relationer och bemötande.

Lär dig hantera problemskapande beteende

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos.

Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende. Ofta handlar det om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.

Ett lågaffektivt förhållningssätt kan du med fördel ha användning för i alla relationer.

Föreläsaren är certifierad i Studio III

Föreläsare Johan Fröberg är certifierad i Studio III och tränare i detta. Arbetar med utbildning och handledning utifrån Humanas LAB, till verksamheter inom LSS, HVB, skola, familjehem, assistans och psykiatri.

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen äger rum 3 juni klockan 12.00 och är cirka en timme lång. Du kan även se föreläsningen i efterhand via anmälan.

Anmäl dig till föreläsningen

Här finns finns mer information och anmälan.

Kan du inte se föreläsningen live och vill se den i efterhand? Anmäl dig ändå, så får du en länk efter sändningen till din mail där du kan se föreläsningen.

Fler föreläsningar hos Humana finns på Humana.se/fokus

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.