Minuträkning inom assistans kan bli arbetsmiljöfråga

Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, uppmanar Arbetsmiljöverket att granska minuträkningen och behovsbedömningen inom personlig assistans.

Arbetsmiljöverket planerar inspektioner

Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket har gått ut med en skrivelse till assistansanordnare, undertecknad av generaldirektör Erna Zelmin, om planerade inspektioner med fokus på belastningsbesvär och ohälsa i arbetet.

– Nu vill vi uppmärksamma Arbetsmiljöverket på att dåliga beslut om personlig assistans också kan påverka arbetsmiljön. Det är inte rimligt att Försäkringskassan kan bortse från arbetsvillkor för assistenterna när de fattar beslut, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA.

Snäva assistansbeslut drabbar anställda

IfA har skickat en skrivelse till Arbetsmiljöverket tillsammans med anordnarnätverket ”IfA-supporter”.

Där skriver man bland annat att ”vi ser att myndigheterna beviljar allt snävare beslut, som i slutänden också får konsekvenser för de anställda. Om för lite tid beviljas innebär det att fler moment ska genomföras på kortare tid och både assistent och assistansanvändare riskerar då att hamna i stressiga situationer då det inte finns tid att göra en förflyttning i den takt som det kanske egentligen skulle behöva. Kanske finns inte tid för att använda hjälpmedel eller för kort om tid för att säkra upp rätt arbetsställning osv.”

Vidare skriver man att dubbelassistans (assistans från två assistenter samtidigt) ofta bedöms i minuter där man inte tar hänsyn till hela momentet, vilket får allvarliga konsekvenser för assistenterna:

”Det är omöjligt för anställda att finnas på plats just vid de tidpunkter som kanske behövs och risken finns att momentet, t ex en förflyttning, sker med en personlig assistent istället för två, eftersom det inte finns tid att vänta in den andra assistenten och inte heller är rimligt att utkräva av en anställd att finnas på plats för några minuter.”

”Situationer som orsakas av myndigheters restriktiva bedömningar har en assistansanvändare eller assistansanordnare ingen makt över och kan således inte påverka. Vissa arbetsmiljöinsatser är inräknade i assistansersättningens belopp, däremot ingen ersättning för att kunna kontinuerligt bemanna upp med en extra personlig assistent eller längre tid än den tid som beviljats ersättning för.”

”Personlig assistans bedrivs där assistansanvändaren befinner sig. Det innebär att personlig assistans utförs i hemmet, på skolan, vid stranden, träningen, på resa samt överallt annars där en person kan tänkas befinna sig. Dagens stelbenta och snäva beslut motverkar möjligheten till god arbetsmiljö”, skriver IfA.

Påverka politiker och Försäkringskassan

Uppmaningen till Arbetsmiljöverket blir att påverka politiker och Försäkringskassan på problemet.

”Vi önskar att den myndighet som har ansvar för att bevilja personlig assistans även får i uppdrag att tillse att beslutet är möjligt att utföras på ett säkert sätt för assistansanvändare och personliga assistenter utifrån ett arbetsmiljöperspektiv”, skriver man.

Lyft och personförflyttningar ger skador

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste problemen på jobbet, enligt Arbetsmiljöverket. Inom vård och omsorg är lyft och personförflyttningar en vanlig orsak till både akuta olyckor och besvär på längre sikt.

Arbetsmiljöverket har meddelat många assistansanordnare att man planerar att inspektera riskerna med personförflyttningar.
Oavsett om assistansanordnare får en inspektion eller inte ska de förebygga riskerna med personförflyttningar.