Missa inte nya Föräldrakraft den 9 januari

Föräldrakraft inleder tidningens sjunde årgång med ett rykande aktuellt nummer den 9 januari 2012.
Våra teman handlar om så vitt skilda ämnen som kollo och läger, sällsynta diagnoser, personlig assistans samt arbetsminne.

Bland de större intervjuerna möter du bland annat prästen Maria Norberg, förbundsordförande Elisabeth Wallenius och socialminister Göran Hägglund.

På tidningens omslag finns Sandra Derbring som hyllats som förebild för många unga med sällsynta diagnoser. Även henne möter du i en intervju.

Temat SÄLLSYNTA DIAGNOSER har 18 sidor reportage och intervjuer. Sällsynta diagnoser är vanligare än många stora folksjukdomar, men ofta förknippat med mycket sämre behandling. Möt familjerna som kämpar och eldsjälarna som driver på utvecklingen.

Vi hälsar på hos Ågrenska där det ovanliga är vanligt. Vi möter Freja, 4 år, som upprepade gånger rest utomlands för specialistvård. Elisabeth Wallenius berättar om sin och dotterns Cecilias bakgrund. Socialminister Göran Hägglund ger sin syn på hur vården av sällsynta diagnoser ska förbättras.

Temat om PERSONLIG ASSISTANS tar upp två viktiga frågor: dels personlig assistans för barn, dels personlig assistans på jobbet. Vi intervjuar bland annat två kvinnor som varit pådrivande på var sitt håll för att förbättra assistansen. Vi får svar på aktuella frågor av experter samt en genomgång av aktuella rättsfall.

En guide ger dig information om det mesta du behöver veta om ARBETSMINNE och vad man kan göra för att träna upp förmågan. Forskaren Torkel Klingberg medverkar i en intervju med många tips, vi ger svar på de viktigaste frågorna och två datorprogram för arbetsminnesträning jämförs.

Vårt populära tema om kollo och läger är tillbaka med reportage och tips som hjälper dig att planera inför sommaren. Här möter du bland annat Hanna Öfors som varit mycket på kollo som barn och som nu utbildar sig till fritidsledare.

På idrottssidorna: Upplagt för laddade möten i Malmö Open. Vi träffar Electric Griffins under hårdträningen inför turneringen som alla vill vinna.

I övrigt i Föräldrakraft nr 1, 2012 finner du bland annat:
* Nya krönikor av Sören Olsson och Susanna Lalanda Rydh.
* Hjälpmedelssidor med senaste nytt om robotar.
* Samt nyheter, intervjuer, debatt och mycket mer.

Nummer 1 utkommer till prenumeranterna omkring den 9 januari 2012.