Missbruk av assistanspengar snabbstoppas

LSS-kommittén gör en akut utryckning för att förhindra missbruk av
resurserna för personlig assistans. Assistansföretag som lockar till
sig kunder genom att betala ut stora engångsbelopp ska stoppas.

LSS-kommitténs ordförande Kenneth Johansson tog i maj initiativ till
att förhindra att assistansreformens resurser används på ett sätt som
aldrig varit meningen. Förra veckan fick LSS-kommittén ett tilläggsdirektiv att snabbt ta fram förslag på åtgärder.
– Vi har upptäckt brister i hur pengarna används och vi måste göra
något åt det snabbt. Om detta sprider sig kommer hela reformen att
ifrågasättas, säger Kenneth Johansson.

Redan den 1 oktober ska kommittén presentera förslag på hur missbruk
ska stoppas och Kenneth Johansson räknar med att riksdagen snabbt
kommer att fatta beslut i frågan.
– Jag räknar med att frågan kommer att behandlas unikt snabbt,
samtidigt som jag måste erkänna att vi har kommit igång sent, säger
Kenneth Johansson.
Enligt Kenneth Johansson är det enstaka exempel på missbruk av assistansreformens intentioner som är viktiga att förhindra.

– De allra flesta assistansföretag gör ett bra jobb men det finns
enstaka exempel på att man inte följer reformens intentioner. De gör
inget lagligt fel och vi kan inte sätta dit dem utan att ändra lagen.
Som exempel på hur det kan gå till nämner Kenneth Johansson att företag
lockar till sig nya kunder från konkurrenter genom att erbjuda stora
engångsbelopp på uppemot 100 000 kronor. Man ”köper” kunder som är
lönsamma.
– Det är inte så man ska använda resurserna, säger Kenneth Johansson.