Missnöjd med skolan? Nu ska anmälningar utredas snabbare

Missnöjd med stödet i skolan? Utsatt för mobbing? Från och med onsdagen den 1 oktober blir det nya tag för den som vill anmäla en skola för kränkningar eller brister i utbildning. Då tar nya Statens skolinspektion över alla anmälningar.

– Vi får mer resurser och kan förhoppningsvis hantera anmälningarna snabbare, säger barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius som ingår i den nya myndigheten.

Hittills har det varit Skolverket som har tagit emot anmälningar mot skolor från missnöjda elever och föräldrar, men de uppgifterna övertas den 1 oktober av Statens skolinspektion, en myndighet som ännu inte har börjat verka och som inte går att få kontakt med vare sig via webben, mejl eller telefon.

Föräldrakraft kontaktade Barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius på Skolverket, som nu på onsdag flyttar över till den nya myndigheten.

Han är glad över förändringen, särskilt med tanke på att elevombudsmannen får en förstärkning som länge har behövts. När lagen skärptes för några år sedan ökade antalet anmälningar om kränkningar kraftigt vilket har lett till ökade väntetider.

– Det är inte rimligt att man som elev ska behöva vänta så länge, men jag är nöjd med de resurser vi får nu, säger Lars Arrhenius.

Anmälningar som gäller missnöje med skolans utbildning och stöd kommer att hanteras av tillsynsenheten vid Statens skolinspektion.
Chef för den nya myndigheten blir Ann-Marie Begler, som får titeln generaldirektör.

Fakta om skolmyndigheterna
I och med att Statens skolinspektion drar igång den 1 oktober finns följande tre myndigheter på skolområdet:
> Statens skolinspektion har hand om all inspektion som i dag genomförs av Skolverket.
> Statens skolverk tar över delar av de uppgifter som i dag utförs av Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande.
> Specialpedagogiska skolmyndigheten har hand om verksamheter som tidigare skötts av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, CFL och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd.

Här är Skolinspektionens webbsajt – http://www.skolinspektionen.se