Misstänkt fusk inom personlig assistans – detta har hänt sedan 2010

Här sammanställer HejaOlika vad som hänt historiskt i jakten på fusk och brottslighet inom personlig assistans.

HejaOlika har bevakat frågan sedan länge, och uppmärksammade den redan 2010. ”En feg brottslighet som utnyttjar de mest utsatta”, sa Stig Orustfjord, Försäkringskassan i en intervju i november 2010.

Denna sida är under arbete, och kommer att kompletteras.

Några av de senaste artiklarna

2022-06-09: 4500 assistansanvändare kan tvingas byta anordnare

2022-06-09: Försäkringskassan: Detta måste alla assistansanordnare kontrollera

2022-05-16: Fuskjakt och återkrav slår allt hårdare mot alla assistansanvändare

 

Tidigare nyheter i tidsordning

2021-01-20: Fyra åtgärder mot fusk som inte förstör assistansen

Debatten om fusk inom personlig assistans drog igång på nytt under januari. Nu kommenteras den av Mikael Klein, politisk chef på Funktionsrätt Sverige.
Han efterlyser åtgärder som slår direkt mot fusket. Samtidigt är han mycket kritisk till att fuskbekämpning hittills ofta lett till försämrad assistans och svårigheter för seriösa anordnare.

Mikael Klein. Foto: Linnea Bengtsson
Mikael Klein. Foto: Linnea Bengtsson.

I en intervju med Assistanskoll.se kritiserar Mikael Klein överdrifter från myndigheter och stora tidningar som Expressen om stora mörkertal för assistansfusk.

– Det är olyckligt att företrädare för Försäkringskassan fortfarande fastställer att det finns ett stort mörkertal av fusk, utan grund för påståendet, säger Mikael Klein.

4 direkta åtgärder

Mikael Klein ger konkreta exempel på hur han anser att assistansfusket kan bekämpas utan att förstöra för de som är i behov av assistans:

1. Skärpta krav för tillstånd att bedriva personlig assistans, till exempel vad gäller kunskap och erfarenhet.

2. Skarpare verktyg för IVO:s tillsyn, bland annat genom att dela uppgifter med andra myndigheter och tillgång till brottsregister.

3. Vidgad tillsyn som omfattar mottagarnas erfarenheter, och för att skapa en systematisk kvalitetssäkring. I kvalitetsmätningar kan ingå förekomst av kvalitetsplaner, fortbildning, arbetsmiljöindikatorer, omfattning av arbetsledning och självbestämmande för assistansanvändare.

4. Täpp till luckor i lagen som möjliggör organiserad brottslighet.

Rekordhöga återkrav

Debatten drogs igång när SVT sände en rad inslag om rekordhöga återkrav för misstänkt assistansfusk, vilket uppgick till 464 miljoner kronor år 2020. SVT lyfte fram fusk baserat på skenanställningar, assistans som inte utförs, utnyttjande av arbetskraft eller att personerna bakom bolaget inte anses lämpliga.

En del av SVT:s inslag baserades på den kritiserade rapporten Olle från Nationellt Underrättelsecentrum som publicerades i september 2020.

För mycket självbestämmande?

Mikael Klein menar att många opinionsbildare i grunden ogillar personlig assistans och ”att människor får bestämma för mycket själva”.

– Andra branscher med bevisat fusk och överutnyttjande inom välfärden inte debatteras med samma hårda fördömanden. Fantasivinster i vårdbolag eller riskkapital i skolverksamhet triggar inte alls samma reaktioner, trots att den ekonomiska omfattningen av det ”fusket” är betydligt större, säger Mikael Klein till Assistanskoll.se

Klicka här för att ladda ned Olle-rapporten från Nationellt Underrättelsecentrum
IVO:s senaste förslag till åtgärder mot oseriösa assistansanordnare

 

2018-05-01: ”Flera miljarder kan sparas på assistans genom att kasta ut bolag som fuskar”

Flera miljarder kan sparas på LSS genom att kasta ut bolag som håller på med fusk och illegal verksamhet. Det hävdade Elisabeth Svantesson vid Moderaternas presentation av 2018 års vårmotion.

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson

– Regeringen har under två års tid utrett LSS utan att komma fram till speciellt mycket. Man borde för länge sedan ha kastat ut de bolag som fuskar. Det är den största boven i LSS-systemet.

Elisabeth Svantesson fick frågan om vilka förändringar Moderaterna vill göra inom personlig assistans.

– Det primära vi behöver göra är att se till att det fusk, den illegala verksamhet som en hel del bolag ägnar sig åt. Där har vi flera miljarder att spara, bara där. Det är den första och viktigaste reformen vi kan göra i LSS.

Elisabeth Svantesson kritiserade också att regeringen avsatt Ann-Marie Begler som generaldirektör för Försäkringskassan. Hon beskrev Ann-Marie Begler som ”väldigt duglig”.

 

2018-01-21: Starka reaktioner på TV4:s granskning

TV4:s granskning av den bristfälliga statistiken om assistansfusk har väckt starka reaktioner.

Demonstration för LSS
Demonstration för LSS.

Här några av de kommentarer som publicerades på Twitter under måndagen.

 

2018-01-21: Kalla Fakta pressar Åsa Regnér om osäkra fusksiffror

I kvällens TV4-program Kalla Fakta kritiseras regeringen för att använda mycket osäkra fusksiffror för att motivera nedskärningar på stödet till personer med funktionsnedsättningar.

– Jag och finansministern måste se till att skattebetalarnas pengar används till det som det var tänkt, säger Åsa Regnér i programmet.

Åsa Regnér. Foto: Linnea Bengtsson
Åsa Regnér. Foto: Linnea Bengtsson.

I programmet säger Johanna Skinnari, biträdande enhetschef på Brottsförebyggande rådet, att BRÅ är ”väldigt kritiska till att man använt bedömningar med stora felmarginaler och redovisat som exakta siffror” i studier av fuskets utbredning. Det håller inte den här typen av bedömningar för, menar Johanna Skinnari.

Även forskaren Niklas Altermark uttrycker kritik:

– Man har försökt klä fusksiffor i vetenskaplighet men i slutändan är det ett gäng tjänstemän som snackar sig samman om hur mycket det fuskas, utan att ha ett vettigt underlag och utan en strikt och rigorös procedur, säger Altermark.

Kalla Fakta ställer frågan om det är genomtänkt mediestrategi från regeringen att motivera nedskärningar genom att återkommande prata om fusk.

Ansvarig minister Åsa Regnér har inte velat ställa upp på intervju för Kalla Fakta, men ger ändå några korta svar när TV4:s reporter dyker upp vid invigningen av en myndighet.

TV4 frågar ministern varför hon använder siffror om upp till 10 procent fusk, något som många menar måste tas med en stor nypa salt.

– Jag har inga egna siffor, utan det är de siffror som Försäkringskassan brukar använda. Det finns en lång rad rapporter om att det förekommer fusk och kriminalitet.

På TV4:s fråga om det är en genomtänkt mediastrategi för att göra nedskärningar svarar Åsa Regnér:

– Regeringen har inte genomfört nedskärningar. Det är en effekt av domar och en ny rättpraxis.

När reportern påminner om att regeringen gett Försäkringskassan instruktioner i regleringsbrev att hålla ned ökningen av assistans säger Åsa Regnér:

– I instruktionerna står att rätt person ska ha rätt insats, att man ska arbeta på ett rättssäkert sätt, att det ska vara en jämn tillämpning över landet och att man ska titta på felanvändning.

Ministern förnekar att regeringen vill spara på stödet till personer med funktionsnedsättningar:

– Det har vi heller aldrig uttryckt.

Reportern påminner om att finansminister Magdalena Andersson i en intervju sagt att hon vill spara på assistansersättning.

Åsa Regnér svarade att finansministern bara ville komma åt felanvändningen.

– Jag och finansministern måste se till att skattebetalarnas pengar används till det som det var tänkt, säger Åsa Regnér varefter intervjun bryts av ministern och hennes pressansvarig.

 

Så kom den då – den analys av assistansmarknaden som Åsa Regnér beställt och som redan blivit hett omstridd. Analysens bedömningar kring anhörigassistans och brottslighet har redan mött kritik, efter HejaOlikas intervju med utredaren i december 2017.

Thomas Jansson. Foto: Linnea Bengtsson.
Thomas Jansson. Foto: Linnea Bengtsson.

– Helt fel väg, säger Thomas Jansson, FUB, om förslag om att begränsa anhörigassistans.

Inte oväntat har analysen resulterat i krav från Försäkringskassan om skärpt lagstiftning mot fusk med assistans.

Funkisorganisationer som RBU, DHR och FUB har åter kritiserat att oskyldiga enskilda personer, och deras familjer, är de som får betala priset när beslutsfattare jagar syndabockar. De anklagar också utredare och myndigheter för uppskruvade kostnadsbedömningar, oseriös statistik om brottslighet och omotiverat negativ syn på anhörigassistans.

Även en forskare stämmer in i kritiken, Niklas Altermark tweetade så här:

Anna Barsk Holmbom har skrivit ett blogginlägg om Stig Svenssons rapport:

”OM, och då säger jag OM det förekommer oegentligheter som hör till frågor om asylsökning, invandring eller i värsta fall människohandel så finns det naturligtvis lagar som styr detta. Särskilda grupper som arbetar med det också. Varför behandlas inte frågan där? Hur ska man inom regelverket för assistansersättning kunna förhindra sådan brottslighet?”

FUB

– Att införa ett tak för anhöriga som assistenter är helt fel väg att gå, säger Riksförbundet FUB:s ordförande Thomas Jansson. Grova brottslingar inom assistansen måste naturligtvis stoppas. Men istället för att minska på anhörigassistansen bör samhället satsa på en väsentligt stärkt uppföljning och tillsyn av assistansmarknaden. Och en samverkan mellan myndigheter som, för övrigt, redan sker när det gäller annan grov brottslighet.

FUB:s kommentarer finns i ett pressmeddelande.

Så här skriver FUB om anhörigassistans:

”FUB:s uppfattning är att möjligheten att lösa den personliga assistansen inom familjen är en viktig förutsättning för många att få vardagen att gå ihop. Ett tak för anhörigassistans motsvarande 50 procent av den beviljade tiden kommer även att skapa stora praktiska problem, t.ex. när det gäller tider på dygnet som är svåra att schemalägga för utomstående assistenter (exempelvis ett begränsat antal timmar för tillsyn nattetid), vid assistenters sjukskrivning, under semesterperioder etc. Anhörigassistans under vissa kvällar och helger möjliggör även för assistansanvändaren och dennas familj att umgås mer privat. Det är inte lätt att alltid ha en utomstående i hemmet.

Kontinuitet vad gäller stöd och service i form av personlig assistans är en annan viktig aspekt. Eftersom personlig assistent i hög grad är ett genomgångsyrke för unga, är det de anhöriga som får stå för kontinuiteten.”

RBU

I en intervju i Svd säger RBU:s ordförande Maria Persdotter att ”detta är ännu en utredning där man bara gjort lösa spekulationer. Om man fortsätter att slänga ur sig gissningar på det här sättet kommer det att skada de som behöver assistans”.

Försäkringskassan

I en debattartikel i Svd räknar generaldirektör Ann-Marie Begler upp ett antal krav för att stoppa fusk med assistans:

”Begränsa banksekretessen. Bankerna bör bli skyldiga att lämna bankuppgifter när vi har starka misstankar att assistenter exempelvis betalar tillbaka sin lön till företaget eller brukaren. Detta är viktigt för att visa att assistans som vi betalar för inte utförs. I dag får Försäkringskassan förlita sig på bankernas goda vilja att lämna ut bankuppgifter snarare än att ha ett lagstöd i ryggen för att få ut dessa uppgifter.

Begränsning av anhörigassistans. Det är inte ovanligt att anhöriga till brukare sitter på flera stolar samtidigt. Det kan handla om att både företräda brukaren, vara arbetsledare eller anställd och driva bolaget samtidigt. Vi menar att en begränsning bör införas för anhöriga att bedriva assistans. Anledningen till det är att vi har sett inlåsningseffekter där brukarna inte bygger upp något eget socialt nätverk eller får den vård och omsorg som de behöver. Det är inte ovanligt att familjer blir beroende av att brukaren blir kvar i assistansersättning för att trygga den egna försörjningen. Flertalet av de mer omfattande assistansbedrägerierna som uppdagats har bestått av ärenden där all eller den huvudsakliga delen av assistanstimmarna påståtts ha utförts av anhöriga.

Skarpare kontroller från början. Det måste vara en bättre kontroll redan vid inträdet på assistansmarknaden. Inspektionen för vård och omsorg nekar i dag drygt 80 procent av ansökningarna. Vi menar att kontrollen bör skärpas ytterligare.

Lägre trösklar för att åka ut. Processen för att få bort oseriösa bolag måste bli mer effektiv och tröskeln för att åka ut från marknaden bör bli lägre för att säkerställa att brukare inte far illa.

Samtliga anordnare ska ha tillstånd från IVO. Samtliga inom assistansbranschen bör söka tillstånd hos IVO, även de som väljer att vara egna arbetsgivare. I dagsläget utgör den här gruppen som är nästan 400 brukare en gråzon där kontrollen är begränsad.

Utredningsresurser. Andra myndigheter, i synnerhet polisen, måste bistå i högre grad med resurser i form av förundersökningar och spaningsresurser i misstänkta bedrägeri- och simulantfall.”

DHR

DHR kritiserar Försäkringskassans chef för att felaktigt koppla ”en normal kostnadslkning till kriminell verksamhet”.

Så skriver DHR i en kommentar:

”Den absolut största majoriteten av assistansanvändarna följer gällande regelverk, och många får trots stora behov sin assistans indragen.

Av den anledningen är det felaktigt av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att koppla en normal kostnadsökning i assistansen till kriminell verksamhet i en debattartikel.

Flera andra rapporter har kunnat visat på att kostnadsutvecklingen inom assistans över tid varit helt normal sett till behoven, bland annat Bengt Westerbergs ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”.

Ann-Marie Begler väljer att inte heller ta upp slutsatsen från rapporten att assistansen är till stora delar välfungerande. Det är ett genomgående tema för Försäkringskassan, ”nämn aldrig det som är bra med LSS och personlig assistans”.

Sett till de konkreta förslagen som läggs fram kan det finnas en poäng att även assistansberättigade som är egna arbetsgivare har tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Fast tillståndsprövningen måste vara förenklad jämfört med de privata bolagen. Det är inte rimligt att det ska ställas samma krav på en verksamhet som omsätter 100-tals miljoner och någon som bedriver sin assistans i egen regi. Rapporten pekar inte heller ut egna arbetsgivare som en grupp där det bedrivs kriminell verksamhet.”

Länkar

Regeringens webbplats: Utredning om assistansmarknaden överlämnad till Åsa Regnér
Försäkringskassans debattartikel: Skärp lagen så kastar vi ut fuskarna
DHR:s kommentarer
RBU:s Maria Persdotter kritiserar utredningen
Försäkringskassan svartmålar människor med funktionsnedsättningar (RBU besvarar Försäkringskassans debattartikel)

 

2017-12-12: Åsa Regnérs utredare vill begränsa anhörigassistans

Socialdepartementets utredare Stig Svensson vill begränsa möjligheterna för anhöriga att jobba som assistenter.
 Ett antal personer har råkat fruktansvärt illa ut på grund av anhörigassistans och därför föreslår jag begränsningar för att skydda brukarna, säger Stig Svensson.

Åsa Regnér och Stig Svensson
Åsa Regnér och Stig Svensson.

Han vill dels ha ett tak som innebär att anhöriga inte kan ge mer än maximalt 50 timmar i veckan.

Vidare vill han begränsa anhörigassistans till maximalt 50 procent av totalt beviljad tid. En brukare som har totalt 50 timmar assistans i veckan ska alltså kunna ha anhöriga som assistenter under högst 25 timmar.

Tanken är att begränsningen ska vara generell och gälla oavsett ålder på brukaren, men Stig Svensson reserverar sig för att hans förslag ännu inte är helt klart när det gäller barn i förskoleåldern.

Det var i april som Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, gav Stig Svensson uppdraget att göra en ”översyn av assistansersättningens utveckling”.

Om några veckor, i januari 2018 blir översynen klar och då även ett antal förslag på åtgärder.

Vill ge Försäkringskassan stora kontrollmöjligheter

En viktig del av översynen har gällt marknaden för privata företag som anordnare av assistans.

Och här kommer Stig Svensson med ett av sina mest genomgripande förslag till förändring. En lagändring som ger Försäkringskassan stor makt att granska hur anordnarna hanterar pengarna.

– Idag har Försäkringskassans inga som helst möjligheter att kontrollera assistansanordnarna. Lagen reglerar bara förhållandet mellan Försäkringskassan och brukaren. Det vill vi ändra på, säger Stig Svensson.

Han vill ge Försäkringskassan de nya kontrollmöjligheterna snarast – och inte invänta den större, gemensamma kontrollagstiftning som en annan statlig utredning förespråkat.

– Vi tycker det är onödigt att vänta. Redan nu kan man föra in stora delar av Skatteverkets kontrollagstiftning i socialförsäkringsbalken och få kontrollmöjligheter den vägen. Det handlar om mycket pengar, och att vänta på en gemensam kontrollagstiftning kan ta lång tid, säger Svensson.

Om dagens bristande kontroll är så allvarlig, varför har det dröjt ända till nu att komma med förslag om skärpning?

– När LSS infördes 1994 fanns det inte på kartan att folk skulle lura välfärdssystemen, att det fuskades var något man inte fick prata om! Men med så stora belopp som 1,7 miljoner kronor per brukare i genomsnitt blir systemet förstås intressant ur ett kriminellt perspektiv. Det är annorlunda med andra välfärdssystem, som föräldrapenningen, där blir det inte så stora summor per person.

– Man har alltså varit rätt så naiv, men det har förändrats under senare år.

Stig Svensson säger sig vara förundrad över att vare sig myndigheter eller departement inte följt upp utvecklingen på assistansmarknaden bättre.

– Det är stora pengar så man borde ha skaffat sig mer löpande information. Det är också en kvasi-marknad som skiljer sig från andra marknader genom att brukaren köper assistans för skattemedel, inte för egna pengar. På en vanlig marknad är det du och jag som köper med egna pengar.

Inte osannolikt att 7 procent var medvetet fusk

Han menar vidare att assistansmarknaden var ”vilda västern” under åren 1994–2011. Han försvarar de rapporter som talat om att kostnaderna för fusk och felaktigheter har uppgått till skyhöga belopp.

– Det är inte helt osannolikt att sju procent av assistansen var medvetet fusk när FUT-delegationen 2007 gjorde sin uppskattning, säger Stig Svensson.

– Idag är fusket lägre, men vi har inte haft möjlighet att göra någon egen utredning av detta och kan inte säga någon siffra.

”7-procentfusket” har Stig Svensson inte heller haft möjlighet att göra någon egen utredning kring – och rapporten från 2007 har alltså fått mycket hård kritik. Men Stig Svensson menar ändå att sju procent är en realistisk siffra, eftersom assistansmarknaden varit ”en kvasimarknad utan tillståndsplikt och utan kontroll”.

– De forskare i Lund som kritiserat metoden expert elicitation som kom fram sju procent föreslog att man skulle göra ett statistiskt obundet slumpmässigt urval för att se hur omfattande fusket var, men inte ens då kan man vara säker på att få fram sanningen. Det finns inget lackmuspapper som visar fusket. Det är inte säkert att man hittar fusk ens på de företag som fuskar.

Vi föreslår att Försäkringskassan får granska hur pengarna används hos alla anordnare

För att kunna stoppa fusket menar Stig Svensson att Försäkringskassan måste få direkt möjligheter att kontrollera assistansanordnare, något som idag saknas.

– Lagen reglerar bara förhållandet mellan Försäkringskassan och brukaren, och det finns ingen möjlighet att agera mot tredje part, assistansanordnaren. Om brukaren själv är arbetsgivare kan Försäkringskassan kräva in alla underlag. Där har man fulla kontrollbefogenheter, men för övriga anordnare har man inga befogenheter. Vi föreslår att detta likställs, så att Försäkringskassan får granska hur pengarna används hos alla anordnare.

Han anser att det inte räcker att Skatteverket kan göra revisioner, eftersom Skatteverket gör andra prioriteringar och bedömningar.

– Om Skatteverket upptäcker att en anordnare har köpt semesterresor till en familj som omkostnader klassas det som privata uttag och lönebeskattas. Det tycker vi är felaktigt. Det rätta är att pengarna återbetalas till staten så att de kan användas till assistans. Därför är det bättre att Försäkringskassan gör utredningen. En sådan lagstiftning vill vi införa.

Andelen företag som får tillstånd har i år gått ned kraftigt och är nu endast 13 procent

Även om förslaget om kontroll av assistansanordnare kommer först nu – ett decennium efter de första larmrapporterna – menar Stig Svensson att fusket idag är mycket lägre.

En milstolpe för att stävja fusk är den tillståndsplikt som år 2011 infördes för assistansanordnare.

Ytterligare ett tecken som tyder på minskad risk för fusk är att det blivit allt svårare att få tillstånd beviljat.

– Andelen företag som får tillstånd har i år gått ned kraftigt och är nu endast 13 procent, vilket innebär att vi har en mycket hög avslagsprocent. En förklaring till att allt färre har fått tillstånd är att IVO har fått ökade anslag för att förbättra kontrollen, och ändrade rutiner sedan i våras.

– IVO har även utöka tillsynen av anordnarna. Det har gått för kort tid för att se den verkliga effekten, men redan tidigare återkallades 13 procent av tillstånden varje år. Den siffran är dubbelt så hög som för andra verksamheter, säger Stig Svensson.

Det blir inget om ändrad assistansersättning i vår utredning

Under Stig Svenssons utredning har många genomgripande förslag varit uppe till diskussion.

Det har exempelvis ryktats om en förändring av assistansersättningen så att staten skulle bevilja men kommunerna besluta om vem som ska få vara utförare.

– Vi har haft många bollar i luften. Vi har också haft det motsatta förslaget att lägga allt på staten. Men med den tid vi haft till förfogande har vi inte haft möjlighet att utreda detta närmare. Det har heller inte ingått i vårt uppdrag. Därför kommer inget av det kommer att stå i vår utredning, säger Stig Svensson.

Fortfarande återstår en hel del arbete innan utredningen är klar.

– Det var planerat  att vara klart den 15 januari men troligen fördröjs det till den sista januari, säger Stig Svensson.

 

2017-05-02: Forskare underkänner regeringens fuskrapporter

De omstridda rapporterna om assistansfusk underkänns nu helt och hållet av forskare på Lunds universitet.
– Det här har inget med vetenskap att göra, utan blir någon slags kollektiv gissningslek, säger Niklas Altermark, doktor i statsvetenskap.

Niklas Altermark
Niklas Altermark.

Både regeringen och Försäkringskassan har envist hänvisat till de kontroversiella fuskutredningarna, för att motivera allt tuffare regler för bedömning av assistansbehov.

Samtidigt har fuskrapporterna kritiserats hårt av funktionshinderrörelsen för att vara osakliga.

Men kritiken om kraftigt överdrivna uppskattningar har inte bitit på vare sig regering eller Försäkringskassan.

Nu sågas dock fuskrapporterna även av forskare. I en rapport från Lund universitet beskrivs fuskberäkningarna som gissningar utan vetenskaplig grund.

– De experter man kallat in är inte oberoende forskare. Istället är det anställda på Försäkringskassan och andra myndigheter. Det här har inget med vetenskap att göra, säger rapportens författare, Niklas Altermark, doktor i statsvetenskap på Lunds universitet, till SVT Nyheter.

– Vi ser hur siffrorna används som ett sätt att legitimera åtstramningspolitik, säger Niklas Altermark vidare.

Enligt forskningsrapporten går fuskutredningarna inte att lita på för att man har använt fel metod för att bedöma fuskets omfattning. Niklas Altermark tycker att man borde mäta fusket på annat sätt, till exempel genom stickprov.

Forskningsrapporten har delvis finanserats av Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Ansvarig minister Åsa Regnér uppges av SVT Nyheter ha avböjt att kommentera rapporten från Lunds universitet.

Artikeln om forskarrapporten på SVT Nyheters webb.

 

2015-12-10: RBU slår larm: Barn och unga drabbas av överdrifter om assistansfusk

Den överdrivna mediebilden av utbrett assistansfusk drabbar nu allt fler medlemmar av RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
Många medlemmar känner sig misstänkliggjorda av mediernas stora fokus på assistansfusk.

Maria Persdotter
Maria Persdotter.

RBU försöker nu gå till motangrepp.

– Avslöjat fusk inom assistansersättning är mindre än i jämförbara ersättningar som barnbidrag och tillfällig föräldrapenning, säger RBU i ett uttalande.

Senast idag, den 11 december, rapporterade Dagens Nyheter om nya granskningar, under rubriken ”Assistansfusk för miljoner – nu ska fler bolag granskas”.

Det fick RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, att reagera.

– Det är viktigt att brott avslöjas och lagförs men det finns en risk att det sprids missuppfattningar om att fusk och kriminalitet är mer utbrett inom assistansersättningen än inom andra ersättningar från Försäkringskassan, säger Maria Persdotter, förbundsordförande.

Enligt RBU är sanningen att Försäkringskassans utredningar av inom assistansersättningen i betydligt lägre grad leder till åtgärder som återkrav och polisanmälan än inom exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, sjukpenning och tillfällig föräldrapenning.

Under 2014 låg Försäkringskassans beslutade återkrav och skadestånd inom assistansersättning på 0,16 procent av den totalt utbetalda ersättningen, uppger RBU.

– Vi står självklart bakom Försäkringskassans och andra myndigheters arbete med att granska och lagföra oseriösa aktörer. Men vi oroas av att det sprids en bild av att oegentligheter och brottslighet är större inom assistansersättningen än inom andra ersättningar när det i själva verket tycks vara tvärtom, säger Maria Persdotter.

– Våra medlemmar med behov av personlig assistans märker tydligt av ett ökat misstänkliggörande som är kopplat till den mediebild som finns av assistansersättningen, säger Maria Persdotter.

 

 

 

2015-10-01: Ann-Marie Begler om kritiken: Enorma belopp står på spel

Det assistansfusk som avslöjats är betydligt mindre än en tiondel av de 2–3 miljarder som Försäkringskassan motiverar skärpta kontroller med.
Trots det anser nya generaldirektören Ann-Marie Begler att enorma belopp står på spel och att nya kontroller krävs för att skydda reformen.

Ann-Marie Begler
Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör 2015.

Föräldrakraft bad Ann-Marie Begler kommentera kritiken om att hennes debattartikel ansågs innehålla vilseledande uppgifter om fuskets omfattning.

– Det är en svår fråga som det av naturliga skäl inte går att säga med exakthet, säger Ann-Marie Begler.

– I Billum-rapporten från 2012 gjordes det dock kvalificerade beräkningar utifrån den fakta som finns att tillgå. Det stämmer att det fanns kritik mot tillförlitligheten i siffrorna från vissa håll, men experter från olika myndigheter som satt med i utredningen samt den dåvarande regeringen ansåg att rapporten var vederhäftig. Det viktiga är att påpeka att det är enorma belopp som står på spel, säger Begler.

Begler uppger vidare att Försäkringskassan under 2014 polisanmälde 108 ärenden av bidragsfusk inom assistansen. Sammanlagt resulterade de i 80 miljoner kronor i återkrav och skadestånd samt 93 miljoner i stoppade utbetalningar.

Det betyder att det avslöjade fusket är mindre än en tiondel av de 2-3 miljarder som Billum-utredningen nämnde och som Ann-Marie Begler hänvisade till i debattartikeln på Svd.se på torsdagen.

– Man ska komma ihåg att, av de fall man hittar i kontrollerna, polisanmäls endast brott med ett tydligt uppsåt. De fall som avslöjats är alltså betydligt fler än de som kan räknas på ena handens fingrar, säger Ann-Marie Begler.

Försäkringskassan ska under kommande år ta nya tag för att stävja assistansfusk.

– Det arbetet kommer att fokusera på assistansbolagen. Här ska vi bland annat utveckla våra kontrollmetoder och uppföljningar, säger Ann-Marie Begler.

Begler betonar att syftet med ökade kontroller är att vänra både assistansreformen och de människor som är beroende av reformen.

– Det är viktigt inte bara för att pengar som kunde använts till att ge personer som lever med funktionsnedsättning ett bättre liv försvinner i kriminellas fickor, utan också för att det finns stora risker för människor om anordnaren inte är seriös. Att assistansberättigade inte får den assistans de ska ha, eller vanvårdas, är företeelser som vi vet förekommer, säger Ann-Marie Begler.

 

2015-09-30: RBU: Begler vilseleder om fusk med assistans

– Det är tråkigt att högsta chefen på Försäkringskassan sprider vilseledande siffror om assistansfusk.
Det säger RBU:s ordförande Maria Persdotter med anledning av Ann-Marie Beglers debattartikel idag.

Maria Persdotter och Ann-Marie Begler
Maria Persdotter och Ann-Marie Begler.

Efter några veckor på jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan har Ann-Marie Begler nu beskrivit sina viktigaste uppgifter i en artikel på svd.se.

Och det handlar bland annat om att minska fusk och överutnyttjande inom personlig assistans.

Maria Persdotter, som leder Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, är kritisk till Ann-Marie Beglers beskrivning av verkligheten.

– Vi vill förstås att all personlig assistans går rätt till, men ser med oro på att Begler anammat siffror från den kritiserade Billum-utredningen från 2012. Bland annat skriver Begler att fusket motsvarar 2–3 miljarder kronor per år och att mörkertalet är stort. Inget av detta finns det belägg för, vilket Billum-utredningen fick ta emot mycket kritik för när den presenterades, säger Maria Persdotter.

Enligt RBU är fusk fortfarande mycket ovanligt.

– Fusk med försäkringar och stöd är kriminellt och ska självklart stävjas. Men de fall som avslöjats i Sverige kan räknas på ena handens fingrar, säger Maria Persdotter.

RBU efterlyser nu ”en konstruktiv diskussion om kvalitet och schyssta villkor i personlig assistans men hoppas att diskussionen ska kunna föras utan barlast bestående av lösa antaganden och direkta felaktigheter”.

 

Mer pengar till funktionshinderrörelsen.
En ny fuskdelegation ska bekämpa fusk med personlig assistans och anställningsstöd.
Det var ett par av nyheterna i Stefan Löfvens regeringsförklaring på tisdagen, den 15 september.

Stefan Löfven. Foto: Linnea Bengtsson.
Stefan Löfven. Foto: Linnea Bengtsson.

En efterlängtad nyhet var att funktionshinderorganisationerna ska få mer pengar från staten.

– Stödet till funktionshindersrörelsen höjs, utlovade Stefan Löfven, utan att ge några detaljer om hur mycket stödet förbättras.

En satsning på att stoppa fusk var en av nyheterna inom det sociala området.

– Fusket i välfärdssystemen ska bekämpas. Ett arbete påbörjas för att komma tillrätta med missbruk kring personlig assistans och subventionerade anställningar. Välfärden ska skyddas från ekonomisk brottslighet. En ny fuskdelegation tillsätts.

Löfven utlovade också ”ett kraftfullt åtgärdspaket för att bromsa de växande sjuktalen”.

– Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. En ny arbetsmiljöstrategi presenteras. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Sjukförsäkringen ska leda människor tillbaka till arbete, inte till fattigdom.

I flera sammanhang betonade Stefan Löfven att ingen ska komma på efterkälken i samhället, inte minst på arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknadspolitiken ska inte förpassa människor till en återvändsgränd i arbetslivet. Extratjänster införs. Långtidsarbetslösa ges möjlighet att studera med bibehållet aktivitetsstöd.

– Upphandlingar ska användas strategiskt. Krav ska kunna ställas på att långtidsarbetslösa får jobb eller praktik. Trafikverket har som första myndighet fått detta uppdrag.

– Möjligheter till delaktighet och arbete ska gälla alla, oavsett funktionsförmåga. Lönestödet utökas. Nya anställningar på Samhall möjliggörs.
– Ingen ung ska dömas till långtidsarbetslöshet. Unga ska plugga eller jobba. Arbetet för att ge unga under 25 år utbildning, arbete eller praktik inom 90 dagar påbörjas nu i landets kommuner. Traineejobb och utbildningskontrakt byggs ut, sa Stefan Löfven.

 

2013-11-15: Folkpartiet: Jakten på fuskare har gått till överdrift

Folkpartiet vill stoppa tvåårs-omprövningarna av personlig assistans.
Neddragningar ska också kunna skjutas upp tills beslutet prövats i domstol.
Jakten på fuskare har gått till överdrift hävdas i en debattartikel av Maria Lundqvist-Brömster, FP:s talesperson i funktionshinderfrågor, Linnéa Darell, kommunalråd i Linköping och Maria Johansson, tidigare ordförande i DHR.

Maria Lundqvist-Brömster
Maria Lundqvist-Brömster.

Folkpartiet motsätter sig de regeringsrättsdomar som har lett till skärpta bedömningar av assistansbehov.

Den nya praxisen har resulterat i att många personer med funktionsnedsättningar har fått kraftigt försämrade levnadsvillkor.

– Nu är det hög tid för en ny reform för ökad delaktighet, tillgänglighet och möjligheter till jobb. Alla individer ska ha möjlighet att leva självständiga liv och utveckla sina unika förmågor, heter det i debattartikeln.

Lagen behöver förtydligas när det gäller rätten till att vara förälder, att ha ett arbete och leva ett jämlikt liv, anser Maria Lundqvist-Brömster.
Vidade vill hon förbättra valfriheten för andra LSS-insatser som daglig verksamhet och boende.
– Många kommuner erbjuder bara sin egen verksamhet. Även här borde valfrihet vara en självklarhet, heter det i artikeln.

Dagens jakt på fuskare har gått till överdrift, anser skribenterna vidare:
– Dagens jakt på fuskare saknar proportioner. Man hittar inte de kriminella nätverken genom att följa människor med funktionsnedsättningar in duschen och räkna minuter. Det är också viktigare att granska utformningen av ersättningssystemen, än att jaga timmar hos enskilda assistansberättigade.

Tvåårs-omprövningar är onödiga och har skapat byråkrati och oro, hävdas vidare.
– Hur ofta omprövningar ska ske bör vara avpassat efter den enskildes behov och förutsättningar. Och när negativa beslut fattas, kan den enskilde behöva tid att ställa om. När någon överklagat bör neddragningen kunna skjutas upp tills beslutet prövats i domstol.

Påståenden om höga kostnader sågas också av folkpartiets representanter.
– Det påstås ofta att personlig assistans är dyrt. Men vad är alternativet? Innan LSS infördes levde många i passivitet på institutioner. Tack vare assistans kan de i dag vara entreprenörer med hundratals anställda, skådespelare, politiker eller helt enkelt aktiva och närvarande föräldrar, skriver Maria Lundqvist-Brömster, Linnéa Darell och Maria Johansson.

 

2013-08-25: Svårt fälla någon för assistansfusk

Det kan bli oerhört svårt för myndigheterna att fälla någon för bidragsbrott med assistansersättning. Den slutsatsen drar man inom RBU sedan Örebro tingsrätt nyligen friade 15 av 17 åtalade.

Henrik Petrén
Henrik Petrén.

Enligt domen är det klarlagt att de åtalade har tagit emot assistansersättning utan att ha utfört någon assistans, skriver RBU i ett pressmeddelande. Ändå kan de enligt tingsrätten inte fällas för bidragsbrott eftersom det inte kan uteslutas att någon annan person har utfört assistansen.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, reagerar med förvåning över den friande domen och räknar med att den överklagas till högre instans.

– Våra medlemmar med legitima behov av personlig assistans är de största offren vid alla former av missbruk med assistansmedel. Därför välkomnar vi myndigheternas satsningar för att få bukt med de problem som finns, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU.

Han menar att domen självklart kan vara riktig utifrån hur lagen är skriven. Och i så fall kommer en hovrättsprövning också att leda till en friande dom.

– Men uppenbarligen har åklagaren sett det som att den här situationen täcks av bestämmelsen om bidragsbrott, i annat fall hade inte åtal väckts, säger Petrén.

– Jag tror inte heller att lagstiftaren har avsett att det ska vara straffritt att ta emot stora summor assistansersättning utan att utföra assistans. Om domstolsprövningarna i slutändan visar att det finns en lucka i lagen kommer regeringen sannolikt vilja förändra den så att liknande fall blir straffbara i framtiden, säger Henrik Petrén.

RBU har många medlemmar med omfattande behov av assistans. Samtidigt som organisationen vill ha bort allt fusk är oron stor bland medlemmarna för att Försäkringskassa och kommuner ska dra ned på assistansen.

– Det är viktigt att myndigheterna kan beivra eventuell brottslighet, men lika viktigt är att bryta den trend av strängare bedömningar av assistansbehov som just nu drabbar många människor över hela Sverige, säger Agnetha Vikenger, RBU:s ordförande.

 

2013-04-09: Hembesök kan strida mot Europakonvention

Från och med 1 juli kan kommuner och myndigheter göra hembesök hos personer som har närstående anställd som personlig assistent.
Om myndigheten inte släpps in kan assistansersättningen dras in, men nu ifrågasätts lagändringen.
– Vår uppfattning är att rätten till hembesök strider mot Europakonventionens rättigheter om skydd för hem och privatliv, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana AB.

Christian Källström
Christian Källström.

Det är i Humanas nya årsbok om personlig assistans som lagändringen kritiseras. Enligt Humanas jurister är hembesök (från framför allt den nya myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg) ett brott mot Europakonventionen eftersom hembesöken gäller tillsyn av kvaliteten i assistansen.

Enligt Europakonventionen får skyddet för hem och privatliv bara inskränkas om det handlar om att förhindra eller förebygga brott. En kvalitetsgranskning motiverar inte att man gör undantag från Europakonventionen.

Kommer ni att driva frågan om att lagändringen strider mot Europakonventionen?
– Vi har inte tagit ställning till denna fråga. Den ligger dessutom hos den enskilde som själv avgör om denne önskar att släppa in myndigheten eller inte. Först därefter torde det bli en fråga för oss, säger Christian Källström.

Lagändringen är en del av flera åtgärder som genomförs vid halvårsskiftet för att motverka fusk och ”överutnyttjande” av assistans. Flera av dessa ändringar har blivit hårt kritiserade för att hota assistansberättigades privatliv och integritet.

* En ny regel är att assistansföretag och andra anordnare är skyldiga att informera myndigheterna om förändringar som påverkar rätten till assistans. Samtidigt får myndigheterna utökad rätt att kräva tillbaka ersättning från anordnaren.

* Beslut om assistans ska också utredas bättre. Enligt Humanas jurister är denna ändring mycket positiv, samtidigt som det även här finns en risk för att integriteten hotas. ”Några resurser är inte tilldelade med anledning av förändringen, något som borde vara en förutsättning för mer noggranna utredningar och rättssäkerhet”, skriver Humana i årsrapporten.

”Lagrådet hade inga anmärkningar”

Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig på socialdepartementet kommentar:

– De nya reglerna innebär att kommuner och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i vissa fall ska få besöka personer som beviljats assistans i hemmet. Den enskilde kan däremot neka att ta emot kommunen eller IVO. Det kan dock få till följd att det ekonomiska stödet helt eller delvis kan dras in. För att det ska få ske måste den enskilde ha informerats om att så kan bli fallet.

– Lagrådet hade inga anmärkningar på förslaget, säger Henrik Kjellberg.

 

2012-10-23: Hur stort är fusket – en tiondel eller en tusendel?

Hur stort är fusket inom personlig assistans? Ingen vet säkert. Regeringens utredare uppskattar att det kan uppgå till 13–18 procent eller 3-4 miljarder.
Men färsk statistik från Försäkringskassan tyder på att fusket kan vara mycket mindre. Hittills i år har man bara upptäckt 21 miljoner i felaktiga utbetalningar.

Illustration med profiler av människor

Regeringens förslag till åtgärder mot fusk inom assistans är mycket kontroversiella. Omstridda är också bedömningarna av hur stort fusket egentligen är. Oklarheterna är många.

Både regeringen och Försäkringskassan talar om omfattande missbruk. Regeringens utredare Susanne Billum uppgav, i sin utredning, att fusket kan uppgå till 13-18 procent av all assistans. Det skulle motsvara mellan 3 000 och 4 300 miljoner kronor årligen.

Handikapporganisationer och assistansanordnare förkastar denna uppskattning. Inte heller den politiska oppositionen ställer upp på bedömningen.
Lennart Axelsson (S) i riksdagens socialutskott anser att det är ”en mycket liten del” av assistansen som handlar om kriminalitet.

När Henrik Kjellberg, Socialdepartementet, nyligen pressades på besked om hur stort fusket är ville han inte ge någon siffra.
– Det ligger i sakens natur att detta sker i det fördolda och därför går det inte att fram en exakt siffra, men det är så stort att vi måste göra något åt det, sa han vid den frukostdebatt som anordnades av Föräldrakraft i oktober.

Personlig assistans omsätter idag cirka 24 miljarder per år, så även om det är en liten minoritet som fuskar blir det stora belopp. Men hur stora?

Föräldrakraft har bett Försäkringskassan om aktuell statistik över hur stort fusket är och hur mycket pengar det handlar om.

Under åren 2008-2011 utbetalades sammanlagt 90,1 miljoner felaktigt på grund av fusk. Under desss fyra år var den sammanlagda kostnaden för assistansersättning 89,1 miljarder kronor.
Det innebär att en tusendel var felaktigt utbetalt.

Fusk med assistansersättning baserat på uppgifter från Försäkringskassan i oktober 2012:

År 2008: 6 polisanmälningar. 4,5 mkr felaktigt utbetalt av totalt 19,9 miljarder.
År 2009: 13 polisanmälningar. 24,7 mkr felaktigt utbetalt av totalt 21,7 miljarder.
År 2010: 9 polisanmälningar. 19 mkr felaktigt utbetalt av totalt 23,2 miljarder.
År 2011: 53 polisanmälningar. 41,9 mkr felaktigt utbetalt av totalt 24,3 miljarder.
År 2012: 26 polisanmälningar. 20,9 mkr felaktigt utbetalt (per 23 oktober 2012).

 

2012-09-30: Omstridda åtgärder mot fusk införs redan nästa sommar

Regeringen kör över de brukare, organisationer och anordnare som har protesterat. Den 1 juli 2013 införs de nya tuffa åtgärderna mot assistansfusk, om regeringen får igenom budgetpropositionen där förslagen ingår.

Barn- och äldreminister Maria Larsson
Barn- och äldreminister Maria Larsson.

– I den här propositionen ger vi Försäkringskassan bättre kontrollmöjligheter för att minimera fusk och överutnyttjande, för att assistansreformen även i fortsättningen kan komma dem till del som har behov av assistans, säger Maria Larsson, barn- och äldreminister i ett uttalande på regeringens webbsida.

– På senare tid har vi sett att det förekommer en hel del fusk och kontrollmöjligheterna är alltför begränsade. Jag är angelägen om att vi ska upprätthålla legitimiteten och fortsätta med assistans för de som har behov av det och då måste vi komma till rätta med fusket, säger Maria Larsson.

Enligt Ragnwi Marcelind, statssekreterare på Socialdepartementet, har regeringen tagit med alla de åtgärder mot fusk och överutnyttjande som fanns med i lagrådsremissen.

Det innebär en rad nya kontroller som har upprört känslorna hos många brukare, organisationer och arbetsgivare.

Bland annat blir det möjligt för Försäkringskassan och kommunen att göra oanmälda hembesök, för att kontrollera att assistansen inte används fel, om man har anhörig som assistent, anställd av privat anordnare. Om myndigheterna inte släpps in i bostaden kan assistansersättningen dras in.
Både den försäkrade och den som tagit emot utbetalningen ska kunna bli skyldig att betala tillbaka assistansersättning.
Kraven för att få tillstånd att bedriva assistans skärps också.

Eva Olofsson, talesperson för Vänsterpartiet i funktionshinderfrågor, är kritisk till att regeringen har lagt åtgärderna mot fusk i budgetpropositionen.

– Det är inte vanligt att så här stora förändringar läggs in i budgeten. Det kan tyda på att regeringen har mycket bråttom att få igenom förslagen, säger Eva Olofsson till webbsajten Assistanskoll, som drivs av Independent Living Institute.

Foto på Eva Olofsson
Att förslagen ingår i budgetpropositionen som ska beslutas
inom några veckor kan tyda på att regeringen har bråttom
och inte vill ha någon debatt, enligt Eva Olofsson (V).

Enligt henne innebär detta att oppositionen får ont om tid att lägga motioner mot förslagen, eftersom budgeten kommer upp till beslut i riksdagen inom några veckor.

– Vi är mitt inne i den allmänna motionstiden och har fullt upp med det arbetet, detta kan tyda på att regeringen är rädd för en debatt kring de här förslagen, säger Eva Olofsson till Assistanskoll.

 

2012-04-25: Föreningen JAG sågar Billums assistansutredning

”Fördomsfull och okunnig fuskutredning” är Föreningen JAG:s reaktion på Susanne Billums assistansutredning som presenterades i februari 2012. I ett remissvar framför de sina synpunkter.

Cecilia Blanck.
Cecilia Blanck.

– Vår redan så sköra tillvaro hotas av dessa förslag, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG.

De punkter som man vänder sig emot är bland annat förslaget att en god man inte ska få vara personlig assistent. Föreningen JAG menar att en god man som jobbar som assistent kan kommunicera med brukaren betydligt bättre och därmed säkerställa kvaliteten på assistansen. Utredningen har inte heller kunnat visa på att gode män som arbetar som assistenter har lett till fusk eller överutnyttjande av assistansersättningen.

Man noterar också att brukarrörelsen inte fått vara med i utredningen och tycker att deras kunskaper kunde ha tagits tillvara på ett bättre sätt.

– Utredningen är full av fördomar och okunskap om hur livet fungerar för den som är beroende av personlig assistans. Anhöriga, som ofta ägnat större delen av livet åt att ge stöd till en funktionsnedsatt familjemedlem, utmålas i utredningen som samvetslösa brottslingar. Det är otroligt kränkande, säger Cecilia Blanck.

Även STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) och ILI (Independent Living Institute) är starkt kritiska och meddelar att utredningen varken håller måttet eller kommer att underlätta fuskbekämpningen. Adolf Ratzka, verksamhetsledare, ILI, ställer sig mycket frågande till förslaget att personer bosatta utanför EU/ESS-området inte får anlitas som personliga assistenter. Han menar att merkostnaderna för de medföljande personliga assistenternas flygresor, logi och traktamente då skulle bli mycket höga.

– Konsekvensen blir att man inte kan göra längre resor eller vistas en längre period utanför EU. Ungdomar (och andra) med omfattande funktionsnedsättningar har därmed inte samma möjligheter som alla andra att förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden.

 

2012-02-19: Nya tag mot fusk väcker oro

Av Stina Johansson.

I torsdags lade Susanne Billum fram sin utredning om assistansersättningen. Från olika håll har det funnits en oro angående inskränkningar. DHR uppmärksammar nu en hel del kontroversiella förslag i enmansutredningen.

Demonstrant: Jag är ingen fuskare

Exempelvis föreslår Susanne Billum att den som är god man åt en assistansberättigad ska förbjudas att samtidigt jobba som personens assistent. Susanne Billum kommenterar förslaget med att det är vanskligt när en god man har två roller.

– God man ska bland annat se till att rätt assistans ges och om denne samtidigt ska skriva på tidrapporter, blir det som att attestera sina egna räkningar tycker vi. Men det är inte säkert att regeringen antar det här förslaget.

Likaså, skriver DHR, föreslås det att om den assistansberättigade vill anställa en nära anhörig eller någon som lever i samma hushåll, måste han eller hon använda kommunen som anordnare. Eller gå med på att Försäkringskassan får göra oanmälda kontroller i hemmet.

Man vill även öka kraven på personlig lämplighet för assistansanordnare och att det ska vara möjligt att återkalla tillstånd.

– Vi är livrädda för att man ska minska valfriheten och integriteten för alla assistansanvändare och göra ytterligare nedskärningar, säger Marie Arvidsson, som har en dotter med funktionsnedsättning.

Utredningen handlar om att stävja fusk när det gäller assistansersättning. Marie Arvidsson tycker att regeringen tittar på helt fel grupp och att assistansanvändarna diskrimineras. Totalt har cirka 20 000 personer i Sverige personlig assistans för att kunna klä sig, äta och röra på sig. Många behöver assistans också för att förstå sin omvärld och för att kunna kommunicera med andra.

– Det är några få som missbrukat systemet men det har drabbat assistansanvändarna mycket hårt. Varför tittar man på dem med störst handikapp och inte på VAB eller sjukersättningen istället som ju rör betydligt fler människor? säger Marie Arvidsson.

 

2012-02-16: Skärpt kontroll föreslås för att stoppa assistansfusk

Av Stina Johansson

Stärkta kontrollmöjligheter för Försäkringskassan samt en mer enhetlig och rättssäker handläggning. Det föreslår justitierådet Susanne Billum i sin utredning om assistansersättningens kostnader. Även skärpta krav för tillstånd att anordna personlig assistans samt en effektivare samverkan mellan berörda myndigheter inklusive Skatteverket.

Susanne Billum
Susanne Billum.

– Vi föreslår en anmälningsskyldighet mellan Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommunen. Man har exempelvis inte rätt till assistansersättning om barnet är i skolan.  Kommunen ska kunna signalera om så ändå sker. Annars går det felaktigt ut pengar.

Hon poängterar att det bara är inkomstuppgifterna som får samköras.
– Det handlar inte om att samköra register rent allmänt. Man ska kunna kontrollera inkomstuppgifterna mot skatteverket.

En annan del handlar om att göra Försäkringskassans handläggning mer enhetlig och rättssäker. I dagsläget skiftar kvaliteten väldigt mycket mellan olika delar av landet. Susanne Billum riktar kritik mot Försäkringskassan som hon tycker är en starkt bidragande orsak till att det blivit fel.

– Det har visat sig att de har en bristande kompetens samt en otydlighet i handläggningssystemet och i samordningen. De har även svårigheter att följa upp saker med de it-system som man idag använder sig av. Regelverket var välvilligt men man tänkte inte på vad konsekvenserna kunde bli.

Susanne Billum utesluter inte heller att Försäkringskassan kan ha gjort felbedömningar åt det andra hållet, det vill säga att det finns en stor grupp som inte får assistansersättning men som har rätt till det.

– Om det inte sker en korrekt handläggning så finns definitivt den risken.

Eva Edström Fors, utredningens huvudsekreterare, inflikar att det blir långtgående konsekvenser för både den enskilde och staten om fel uppstår i det första steget.
– Därför måste man vara noga med att handläggningen håller en god kvalitet.

I utredningen gör man bedömningen att omfattningen av fusk och felaktiga utbetalningar ligger runt 9-15 procent av det totalt utbetalda beloppet år 2010 (23,7 miljarder kronor). Omfattningen av överutnyttjande bedöms vara 13-18 procent. Men Susanne Billum vill varna för att siffrorna är behäftade med en betydande osäkerhet.

– Det är ytterst vanskligt att göra en summering.

På frågan om de som fuskat har dränerat möjligheterna till ersättning för dem som verkligen behöver det, svarar Susanne Billum att man inte direkt kan säga om det har påverkat ökningen av kostnader eller inte.

– Vi behöver diskutera vidare om detta har drabbat dem som behöver assistansersättningen allra bäst.

De förslag som läggs nu har enligt Susanne Billum samtliga som syfte att verka så att pengarna kommer till avsedd användning och inget annat.

– Det har funnits en oro från olika håll angående inskränkningar men det är inget sådant som föreslås här utan det är fusk av olika slag  som ska stävjas. Det är ett sätt att försvara rättssäkerheten i det här, säger Susanne Billum.

 

2012-06-06: Så vill regeringen stoppa fusk med assistans

Regeringen slår till med tuffa lagändringar för att förhindra fusk med assistansersättning.
Trots svidande kritik från flera remissinstanser beslutade regering idag att föreslå åtgärder som i stort sett följer Susanne Billums kontroversiella fuskutredning.
Det blir bland annat oanmälda kontroller i hemmet när anhörig jobbar som assistent i privat regi. Däremot föreslås inget stopp för att vara både assistent och god man.

Barn- och äldreminister Maria Larsson
Barn- och äldreminister Maria Larsson.

Barn- och äldreminister Maria Larsson hoppas att ändringarna ska träda i kraft nästa sommar, den 1 juli 2013.

När Susanne Billum i februari presenterade sin utredning fusk protesterade många mot förslagen om hårda inskränkningar och kontroller.

Regeringen har lyssnat på en del av kritiken och avstår från att föreslå något stopp för anhöriga att vara både assistent och god man.

Här är de viktigaste punkterna i förslag till åtgärder mot ”fusk och övernyttjande”:

Bara den som är ”lämplig” ska få bedriva verksamhet enligt LSS. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få utforma reglerna för denna prövning.

Socialstyrelsens tillsyn ska även omfatta tillståndshavares lämplighet. Tillståndshavare måste tillhandahålla all den assistans som den enskilde är i behov av. Om kraven inte uppfylls kan tillstånd dras in.

Assistansersättning ska endast betalas ut till den försäkrade, till kommunen eller till tillståndshavare. Nya krav föreslås också gälla för de de assistenter som anlitas.

Socialstyrelsen ska ha rätt att utföra tillsynsinspektion i bostaden när assistans utförs av någon som är närstående till den assistansberättigade, och som inte är anställd av kommunen.

På samma sätt ska Försäkringskassan och kommunen kunna besöka den assistansberättigade för att utreda behovet av assistans.

Om myndigheterna vägras tillträde till bostaden vid ett flertal tillfällen får det ekonomiska stödet eller assistansersättningen dras in eller sättas ned.

Både den försäkrade och den som tagit emot utbetalningen ska kunna bli skyldig att betala tillbaka assistansersättning. Om den försäkrade är under 18 år ska en förmyndare, som huvudregel, vara skyldig att återbetala ersättning.

Kommuner ska vara skyldiga att anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än personlig assistans.

Både kommumner och Försäkringskasssan måste anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att anta att ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Skatteverket ska på Försäkringskassans begäran lämna sådana uppgifter om assistenter och assistansanordnare som behövs för kontroll av användningen av assistansersättning.

Arbetsgivare blir skyldiga att lämna de uppgifter till kommunen och Försäkringskassan om anställda assistenter som krävs för kontroll. Försäkringskassan ska få göra förfrågningar hos assistansanordnare när det behövs för bedömningen av frågan om ersättning.

Assistansanordnare måste också anmäla ändrade förhållanden som denne har kännedom om. Regeringen föreslår också att Försäkringskassan ska kunna begära att en försäkrad deltar i utredning för bedömning av behovet av hjälp i den dagliga livsföringen.

 

2012-03-13: Försäkringskassan analyserar nya åtgärder mot fusk

Den statliga utredningen om nya åtgärder mot fusk med assistansersättning studeras just nu av Försäkringskassans experter.
– Vissa förslag behöver analyseras mycket djupare, exempelvis förslaget om oanmälda hembesök, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom Försäkringskassan.

Therese Karlberg, Försäkringskassan.
Therese Karlberg, Försäkringskassan. Foto: Valter Bengtsson.

Therese Karlberg är i stort mycket positiv till utredningen om åtgärder mot assistansfusk, trots att Försäkringskassan får skarp kritik av utredaren Susanne Billum.

Hennes svar på kritiken mot brister i Försäkringskassans arbete är att ”vi har prioriterat att utreda och betala ut assistansersättningen och att kontrollarbetet har fått stå tillbaka en aning”.

Samtidigt hyllar hon utredningens ambition att få bort bedrägerierna inom assistansersättningen.
– Utan att gå in på detaljer kan jag säga att Försäkringskassan stödjer många av förslagen i utredningen, men vissa förslag måste utredas ytterligare.

Förslaget om oanmälda hembesök hos assistansberättigade, som har anhöriga som assistenter via privat anordnare, är ett av de mest kontroversiella.
– Tyvärr har vi sett att många bedrägeriärenden gäller nära anhöriga. Det betyder inte att vi är positiva till oanmälda hembesök. Förslaget behöver utredas närmare, eftersom det får följder.

Therese Karlberg betonar att hon tycker att det är naturligt att många vill ha anhöriga som assistenter. Hon säger också att Försäkringskassan har många andra verktyg än oanmälda hembesök som skulle kunna förbättra kontrollen.

– Det finns många fler saker som vi kan göra i den ordinarie handläggningen för att förbättra vår kontroll. Det handlar inte minst om informationsinsatser och it-stöd, säger Therese Karlberg.

Samtidigt är hon noga med att betona att hon inte vill förutspå vad Försäkringskassan kommer att säga i sitt remissvar som ska vara klart den 25 april.

Oanmälda hembesök är mycket ovanligt och det är inte en arbetsmetod som Försäkringskassan använder på andra områden.

Skulle det kännas främmande för er att införa oanmälda kontroller?
– Handläggarna har redan en tuff situation med svåra utredningar och många svåra frågor. Hela frågan är svår och jag vill inte föregå vårt remissvar.

Hon tror dock att oanmälda hembesök kan bli en tung börda för handläggarna.
– Det beror på hur hembesöken görs, men det är klart att det skulle bli ett ytterligare moment för handläggarna, det får man inte glömma.

Vore det inte också ett alltför stort intrång i privatlivet för de assistansberättigade?
– Jag har full förståelse för att man tycker det.

Ett utredningsförslag som redan nu kan välkomnas utan reservationer är att barn inte ska få några återbetalningskrav i framtiden.
– Det är det enskilt mest positiva i utredningen. Redan i höstas slutade vi med att ställa återkrav på barn, i väntan på utredningen. Allt som ligger i fordringshanteringen har vi också fryst, säger Therese Karlberg.

Försäkringskassan och utredaren Susanne Billum har presenterat vitt skilda bedömningar av hur stort fusket med assistansersättningen är.
Enligt Billum kan det handla om många miljarder, medan Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson har talat om hundratals miljoner.

Therese Karlberg håller fast vid Försäkringskassans lägre siffror.
– Utredningens siffror är jättehöga och alarmerande, men de siffror vi har gått ut med är det som vi vet genom polisutredningar och liknande, säger Karlberg.

2011-12-14: Nya misstankar om fusk hos 20 assistansbolag

Försäkringskassan misstänker att drygt 20 assistansbolag bedriver organiserat fusk med assistansersättning.
Utredningar har dragits igång mot bolagen som tillsammans har över 800 brukare och cirka 2500 assistenter.

Presskonferens i december 2011 med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson. Foto: Valter Bengtsson
Presskonferens i december 2011 med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson. Foto: Valter Bengtsson

– Ingen av brukarna ska påverkas. Vi garanterar att ingen blir utan sitt stöd. Men den som fuskar med assistansersättningen ska känna oro, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör.

De berörda bolagen har, enligt Försäkringskassan, ännu inte informerats om utredningarna.

Försäkringskassan samarbetar med Riksåklagaren, Polisen och Skatteverket i den allt mer intensiva jakten på organiserat fusk med assistansersättning.

– De kommande månaderna kommer ni att få höra om många nya utredningar. Vi vill sända en tydlig signal till de som funderar på att fuska: Gör inte det! sa Dan Eliasson vid en pressträff på torsdagen.

På presskonferensen fanns även socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som berömde Försäkringskassans arbete med att spåra upp fusk.

– Det är inten slump att många bidragsbrott har avslöjats utan det beror på att Försäkringskassans arbete varit så framgångsrikt, sa Kristersson.

Hittills i år har 47 fall av fusk med assistansersättning polisanmälts jämfört med nio fall under hela 2010. Det handlar om 39 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. Och nu väntas siffrorna stiga kraftigt.

Jämfört med den totala assistansersättningen på cirka 23 miljarder kronor är det dock mycket små belopp.

Dan Eliasson tror att fusket uppgår till ”hundratals miljoner”, men alltså långt ifrån de gissningar på 10 procent (2-3 miljarder) som förekommer.

 

2011-12-14: Enklare regler ska stoppa organiserade bidragsbrott

Småfusket tycks minska medan den organiserade bidragsbrottsligheten verkar öka.
Nu vill socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ha enklare regler som gör det lättare för enskilda att göra rätt.

Ulf Kristersson. Foto: Valter Bengtsson
Ulf Kristersson. Foto: Valter Bengtsson.

Försäkringskassan får i uppdrag att redan till april ta fram ett förslag till enklare regler, skriver Ulf Kristersson på DN Debatt idag.

– Ju lättare det blir att göra rätt för de många, desto mer kraft kan användas för att bekämpa allvarliga brott bland ganska få, skriver ministern.

Det har talats om enorma belopp som försvinner genom fusk. Uppskattningarna har varierat mellan 4 miljarder och 29 miljarder kronor årligen.
I debattartikeln uppger Kristersson att 320 miljoner återkrävdes under 2010. Samtidigt stoppades ytterligare 720 miljoner kronor i utbetalningar.

Flest kontroller görs inom sjuk- och aktivitetsersättning (det som brukar kallas förtidspension), bostadsbidrag, barnbidrag och föräldrapenning.

– Mest spektakulära har brotten inom personlig assistans varit, skriver Ulf Kristersson. Fejkade funktionsnedsättningar eller felaktiga fakturor i kombination med falska anställningar har renderat mycket höga ersättningar. Motmedlet heter ofta bra samverkan mellan flera myndigheter, som ser olika delar av brotten. Själva bidragsbrottet kan ibland vara det minst allvarliga som uppdagas. Men det kan skapa en vit fasad för grövre brottslighet.

En ny rapport från Socialförsäkringsutredningen visar att färre än någonsin misstänker att andra fuskar med bidragen.

– Här kan finnas en viktig förändring: Från ett brett men småskaligt fuskande till mer av organiserad och ibland bolagiserad bidragsbrottslighet, med sikte på de bidrag och ersättningar som ger stora och långvariga belopp, skriver Ulf Kristersson.

 

2011-12-13: ”Inga barn ska betala för assistansfusk”

Det är oacceptabelt att barn ska betala för fusk med assistansersättning. Det säger barn- och äldreminister Maria Larsson som nu lovar att barn ska skyddas från krav på återbetalning.

Barn- och äldreminister Maria Larsson.
Barn- och äldreminister Maria Larsson.

– Inget oskyldigt barn ska göras betalningsansvarig efter brott som föräldrarna har begått, skriver Maria Larsson i en debattartikel i Göteborgsposten.

Föräldrakraft har tidigare rapporterat om att barn hotas av krav på återbetalning av miljonbelopp sedan deras föräldrar fuskat med assistansersättning.

Enligt Maria Larsson beror detta på att regelverket är oklart när det gäller vem som kan krävas på återbetalning.

– Det har förekommit att föräldrar missbrukar sitt barns assistansersättning. När sedan föräldrarna dömts för sina brott och Försäkringskassan ska återkräva de aktuella beloppen, riktas kraven till barnet, som är förmånstagare. Summan av återkraven kan i värsta fall uppgå till miljonbelopp. En sådan konsekvens av dagens lagstiftning är oacceptabel, skriver Maria Larsson.

– Inga barn ska ställas till svars för att deras föräldrar begått brott, lovar ministern.

 

2010-11-16: ”En feg brottslighet som utnyttjar de mest utsatta”

Försäkringskassan uppskattar fusket till 1-2 miljarder kronor av totalt cirka 20 miljarder i statlig assistansersättning. Det uppgav Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, i Sveriges Radios P1-morgon.
– De allra flesta av de 16 000 personer som har assistans behöver verkligen hjälpen, så de som fuskar förstör väldigt mycket, sa Stig Orustfjord.

Stig Orustfjord
Stig Orustfjord.

Kriminalpolisen i Halland uppger att fusket kan uppgå till 10 miljarder kronor, men den uppgiften är Orustfjord skeptisk till.

Nu kommer Försäkringskassan att öka samarbetet med polisen i jakten på bedrägerier med assistansersättning. Samma undersökningsmetoder som använts i Halland ska nu användas på fler platser i landet.

Därefter ska Försäkringskassan och polisen diskutera hur man ska gå vidare med en nationell satsning på att hitta fuskare.
– Vi använder nu Hallandsmetoden på andra platser i landet och tyvärr hittar vi samma saker på fler platser, uppgav Stig Orustfjord i radioprogrammet.

Han menar att det finns två typer av bedrägerier.

Dels rör det personer som vistats en kortare tid i landet och bara har något enstaka läkarintyg, som inte kontrollerats tillräckligt.

Dels rör det personer som är så sjuka att de inte själva kan ha kontroll över hur assistansen sköts och därför utnyttjas av bedragare.
– En feg brottslighet som utnyttjar de mest utsatta, sa Stig Orustfjord i radioprogrammet.