”Mobilen är ett omistligt hjälpmedel i skolan”

Mobilen är ett omistligt hjälpmedel för många elever. Därför vore det oövertänkt att införa förbud mot mobiltelefoner i skolan.

Dyslexiförbundet FMLS underkänner förslaget från utredaren Metta Fjelkner, ett förslag som utbildningsminister Jan Björklund uttalat sig positivt om.

– För elever med kognitiva funktionsnedsättningar har den smarta mobiltelefonen har blivit ett omistligt alternativt verktyg, som hjälper dem att vara i skolan och klara skolan, säger förbundets ordförande Bengt-Erik Johansson.

Elever med koncentrationssvårigheter eller dåligt närminne kan med hjälp av kalendrar, påminnelsesignaler, scheman och så vidare på kontroll över sin tidigare kaotiska skolvardag, enligt Dyslexiförbundet. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan med stöd av appar få uppläst text, översättning, hjälp med stavning och mycket annat.

Förbundet uppmanar Jan Björklund att ta del av Hjälpmedelsinstitutets projekt ”Vägar till arbete” och ”Teknikstöd i skolan”.

– Där påvisas mycket goda resultat med smarta telefoner på gymnasienivå. Teknikstöd i skolan är ett projekt sim beställts av utbildningsdepartementet, påpekar Bengt-Erik Johansson.