Möblerat för största möjliga skolglädje

Barns nyfikenhet, motivation och kreativitet står i fokus på Jorielskolan där man tar stöd i den konduktiva pedagogiken som genomsyrar hela vardagen.

Jorielskolan i Älvsjö i södra Stockholm startades på initiativ av föräldrar år 1999. När idén hade fötts uppvaktades ett antal intressenter och företaget Pysslingen nappade. Skolan är uppkallad efter de två barn vars föräldrar startade det hela, Joakim och Gabriel.

Skolan vänder sig till barn med CP-skador och andra neurologiska funktionsnedsättningar. Upptagnings­områ­det är Storstockholm.
Inriktningen är konduktiv pedagogik, en rörelsepedagogik från Ungern.

Klasserna är i stort sett åldershomogena i de flesta ämnen men den konduktiva delen är indelad i fysisk nivå, sittande, stående, gående och rullande. Skolan har fyra konduktorer och två biträdade. Elev­erna har konduktiv pedagogik i lektionsform vid två tillfällen/vecka – totalt 4.5 timmar.

Skolan är inte integrerad men samarbetar med andra skolor i närheten. Ibland får man besök av elever från den vanliga skolan och eleverna får då följa verksamheten en vanlig dag, sitta i rullstol och känna hur det är att vara i minoritet. Barnen på Joriel­skolan är då i majoritet vilket stärker deras självförtroende.

Skolan har sett hur viktigt det är med helhet även kring idrott och har därför flera idrottsdagar för varje klass/termin i stället för de traditionella lektionerna. Även idrottsläraren är rullstolsburen, vilket gör att förståelsen är stor. I träningsskolan har man inte idrottslektioner utan där är det idrottsdagarna som gäller.

Personalen, med rektor Ingrid Carl­stedt i spetsen, har jobbat hårt med att få organisationen på plats. I början var det ganska svajigt med en otydlig organisation och många krav från både ägare och föräldrar.

Den tiden är över nu och skolan får ofta höra att det är en positiv atmosfär, att medarbetarna är professionella och att man har bred kompetens. Det är viktigt att det får ta tid att bygga upp verksamheten under samverkan, nätverkande och kvalitetsutveckling.

Ingrid berättar hur svårt det är när föräldrarnas och personalens åsikter går isär om vad som är bäst för barnet. Då är det viktigt att skolan har helikopterperspektiv och försöker se till vad som är bäst för både skola och elev.

Hennes bästa råd till föräldrar som ska välja skola till sitt barn är att besöka flera olika skolor, helst flera gånger och att prata med personalen om förväntningar, både de förväntningar som skolan har på dem som föräldrar och föräldrarnas förväntningar på skolan.

På min fråga om det förekommer bråk och mobbning i skolan berättar Ingrid hur det pratas om respekt i elevgrupperna och att Pysslingen har en person som kan föra elevernas talan (Pyssombud).

Skolan har även livskunskap på schemat, då är eleverna indelade i tjej- respektive killgrupper och är utan sina assistenter.

Framtiden ser ljus ut. Jorielskolan är idag ensam i sitt slag i Sverige men Ingrid Carlstedt hoppas att det startas fler då det finns stora fördelar med att vara flera och kunna ta upp problemställningar tillsammans.

Ingrid tycker att glädjen tillsammans med ”kropp och knopp i kombination” är det bästa med Jorielskolan.