”Moderaternas förslag vittnar om okunskap om fattigdomen”

Funktionsrättsrörelsen kritiserar Moderaternas budgetförslag som innebär stora neddragningar inom sjukersättning, aktivitetsersättning och sjukpenning.

Funktionsrätt: Höjd garantinivå nödvändigt

– Vi undrar vilken verklighet Moderaterna lever i. Det vore klädsamt om våra politiska företrädare insåg vad deras politik innebär. Att garantinivån höjs är helt nödvändigt för de grupper som vi företräder som inte har några möjligheter att förbättra sin ekonomi, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Många lever under fattigdomsgränsen

Liknande tongångar hörs från Riksförbundet FUB, som har många medlemmar med aktivitetsersättning eller sjukersättning.

– Moderaternas budgetförslag vittnar om okunskap om en av de grupper som har aktivitets- och sjukersättningar som inkomst. Idag lever många under fattigdomsgränsen, och det har blivit värre de senaste åren, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare.

Fångad i fattigdom

Hon hänvisar bland annat till FUB:s årliga kartläggning ”Fångad i Fattigdom”.

– Om man inte har anhöriga som skjuter till pengar, går de flesta back med flera tusen kronor varje månad. Det kan knappast finnas någon politiker som tycker att det ska vara så för personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan jobba.

Förbättring på gång, efter många års eftersläpning

Enligt FUB:s och andra kartläggningar har personer med sjukersättning och aktivitetsersättning halkat efter i välstånd under 10–20 års tid. Regeringens budgetförslag om förbättrade ersättningar, höjt tak för bostadstillägg och avskaffande av ”funkisskatten” var därför efterlängtade nyheter.

– Dagens försäkring fungerar inte, vilket finns svart på vitt. Sjuka och människor med funktionsnedsättning som inte kan arbeta får inte stöd inom försäkringen utan tvingas till socialtjänstens försörjningsstöd, eller få stöd från anhöriga för att klara sig. Är det så Moderaterna vill att vårt Sverige ska se ut? säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, i ett uttalande idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *