Motivationen viktigast i nytt jobbprojekt

Hitta motivationen och drivkraften. Det är utgångspunkten för ett ny satsning på att hitta praktik och jobb för unga med funktionsnedsättningar.

Föreningen Furuboda och HSO Skåne har rivstartat projektet ”Stegen in i arbetslivet” under våren och sommaren.
– Vi har redan 20 deltagare vilket är betydligt fler än vi hade räknat med på så kort tid, säger Daniél Tejera, direktor på Furuboda.

Hos varje individ
Han menar att det allra viktigaste är att hitta motivationen hos varje enskild person.
– Att få praktikplatser serverade är inte långsiktigt hållbart om man siktar på att få en anställning som passar, säger Daniél Te­jera.
Det är tjejer och killar i åldrarna 19-25 år som hittills har nappat på den nya möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden.

Kräver insatser
Att etablera sig på arbetsmarknaden kräver en mängd olika insatser men Furu­bodas nya projekt är med hela vägen, från motivation till riktiga jobb och därefter uppföljning.
Projektet är uppdelat i några olika steg.
Först försöker man hitta deltagarnas egna drivkrafter och motivation.
Därefter får deltagaren möjlighet att förbättra sina kunskaper inom det område som han eller hon vill satsa på. Sam­tidigt jobbar projektet med att hitta lämpliga praktikplatser, genom många olika kontakter och nätverk.
Slutligen sker en uppföljning som kan pågå ganska lång tid efter det att deltagaren hittat ett jobb som passar. Det handlar om tillgång till coach, utbildning och andra insatser.

Viljan i fokus
Det finns många olika projekt som har liknande målsättning att skapa en väg till arbetsmarknaden. Vad är speciellt med just detta?
– Det är att vi prioriterar motivationsfaktorerna. Vad vill den enskilde? Och vad behöver tillföras för att det ska bli verklighet? Sedan är vi väldig målinriktade när vi söker platser. När vi har hittat praktikplats och jobb fortsätter arbetet med hjälp av coacher och utbildning, även för arbetskamraterna, för att allt det praktiska och sociala ska fungera, säger Daniél Tejera. +