Multisjuka ska få lots genom vårdkedjan

Funktionshindrade som vill driva eget företag ska få lönebidrag och möjligheterna att själv välja bostad och hjälpmedel ska utökas. Det slog nye statsministern Fredrik Reinfeldt fast när han idag, fredag den 6 oktober, presenterade regeringsförklaringen för riksdagen.

Ny socialminister blir Göran Hägglund (kd) och Lars Leijonborg (fp) tar över posten som utbildningsminister med Jan Björklund (fp) som skolminister. Detta betyder att vi nu går mot en skola med nationella prov från årskurs tre, betyg från årskurs sex och starkare krav på uppförande. Reinfeldt öppnade även för ett nytt betygssystem med större betygsskala.

Vården ska bli mer tillgänglig. Multisjuka personer ska erbjudas en fast vårdkontakt som vårdar och kan lotsa personen genom vårdkedjan. Detta för att främja helhetssynen på patienten.

Vårdköerna ska kortas och vårdgivare ska vara skyldiga att upplysa om var i landet vårdköerna är kortast. Om patienten vill, ska han eller hon ha möjlighet att få vården där. Regeringen vill också uppmuntra till att nya aktörer startas inom vårdsektorn.

Barn- och ungdomspsykiatrin ska prioriteras och en vårdgaranti för utredning hos ungdomspsykiatrin på en månad införs. Ett mer förebyggande arbete i skolan ska starta. Elevhälsan ska främja den psykiska och fysiska hälsan hos eleverna. Reinfeldt vill även lägga ett större ansvar på föräldrarna, men samtidigt ge dem större valfrihet vad gäller att välja skola åt sina barn.

Kriminaliteten ska förebyggas tidigt och man vill att alla brott ska utredas, oavsett ålder på förövaren. Detta för att förebygga att ungdomskriminalitet leder till senare grov brottslighet.

Skolan ska vara en skola för alla och garantera att alla barn får rätt stöd och hjälp men hur detta ska genomföras togs inte upp av Fredrik Reinfeldt.

Alliansens viktigaste fråga har varit sysselsättningen och nu vill man satsa på att få ut så många som möjligt i arbetslivet genom att bland annat sänka skatter för arbetsgivare. Arbetsgivaravgifter för unga halveras. Reinfeldt sa även att i alla i framtiden bör få en arbetscoach hos Arbetsförmedlingen när man söker jobb.

Funktionshindrade som inte kan ta ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden ska erbjudas en meningsfull sysselsättning med stor valfrihet, enligt Fredrik Reinfeldt.