Myndigheten för delaktighet tar över

Hjälpmedelsinstitutet blir en del av Handisam från och med maj 2014, enligt en promemoria från Socialdepartementet. Handisam byter samtidigt namn till ”Myndigheten för delaktighet”.

– Det främsta skälet är att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle, heter det i promemorian.

Ett tillgängligt samhälle ställer krav på att miljöer och verksamheter är utformade för alla, oberoende av funktionsnedsättning, betonas.

Åtgärden är en del av de förändringar av myndigheter som regeringen har dragit igång som resultat av utredningen ”Gör det enklare!”.

Vissa av Hjälpmedelsinstitutets uppgifter flyttas inte över till nya Myndigheten för delaktighet. Det gäller sådana uppgifter som regeringen inte anser vara ett statlig åtagande.

Hjälpmedelsinstitutet har både staten och Sveriges Kommuner och Landsting som huvudmän, så den föreslagna förändringen måste också godkännas av SKL.