Myndigheter dåliga på att anställa

Bara ett fåtal av myndigheterna uppfyllde förra året statliga löften om jobb till personer som har funktionsnedsättningar.

– Det är viktigt att staten visar vägen och föregår med gott exempel. Inte minst för att kommuner, landsting, regioner och näringslivet i större utsträckning ska ta sitt ansvar, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam som undersökt myndigheternas rekryteringar.

Nio av tio myndigheter nyanställde ifjol. Av dem var det bara drygt 14 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren, uppger Handisam.

275 myndigheter har deltagit i Handisams enkätundersökning. Endast drygt 40 procent uppgav att de gjort generella åtgärder för att öka möjligheterna till anställning för personer med funktionsnedsättningar.