Nadja Awad (V): Olyckligt att regeringen inte stoppar dubbla föräldraavdrag

Regeringen borde ta funktionsrättsrörelsen vittnesmål på allvar, och skyndsamt stoppa de dubbla föräldraavdragen inom personlig assistans.
Det säger Nadja Awad, Vänsterpartiets talesperson i funktionsrättsfrågor.

Hon menar att det är ”väldigt olyckligt” att ansvarig minister Camilla Waltersson Grönvall valt att inte agera nu, utan istället tänker invänta nya analyser från Försäkringskassan.

Intervjun på video

LÄS ÄVEN:
Riksdagsinitivativ: Nollställ föräldraavdraget inom personlig assistans

Tydligt misslyckande för ”Stärkt rätt”

Vad tänker du om att Stärkt rätt till personlig assistans inte har ger fler personer assistans?
– Det är ett tydligt misslyckande, eftersom man inte lever upp till funktionsrättskonventionen som Sverige åtagit sig att följa, och som ska säkerställa att alla människor oavsett normbrytande funktionalitet ska ha lika rättigheter och möjligheter i samhället. Detta är något vi behöver vi titta inför kommande motionsperiod, säger Nadja Awad.

Vad kan man göra som riksdagspolitiker om man nu ser antalet assistansanvändare minskar, trots den utlovade ökningen?
– Det viktiga är att se vilket fokus regeringen har under mandatperioden, och det kommer jag att göra genom skriftliga frågor, interpellationer och genom att lyfta upp frågorna i socialutskottet och i kommande motioner.

– Tidöavtalet mellan regeringspartierna och SD saknar många av de viktiga reformer som behövs för att stärka assistansen, framförallt när det gäller finansieringen, för att säkerställa att fler som har rätt till assistans får det, oavsett om det är kommunalt eller statligt.

– Vi behöver också säkerställa att vi kan behålla de personliga assistenter som finns idag, att det kan anställas fler, och att de har goda arbetsvillkor.

Nadja Awad. Foto: Linnea Bengtsson
Nadja Awad talar vid en paneldebatt hos IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, i november 2023. Hon flankeras av IfA:s verksamhetsledare Lilly Key (till vänster) och Ulrika Westerlund, Miljöpartiet Foto: Linnea Bengtsson.

Kostnadsretoriken har avgjort

Hur oroad är du över antalet personer med assistans har minskat under 2023?
– Jag är väldigt oroad över det. Det hänger väldigt mycket ihop med retoriken vi hört under flera år, då man ha pratat mycket om kostnader. I och med inflation och lågkonjunktur stramar man åt inom de områden som är viktiga för att människor ska ha lika livsvillkor. Det sker brett över välfärden – skola, omsorg och vård – men också inom assistansen där framförallt kommuner stramar åt, de har helt enkelt inte råd. Så ska det inte vara.

Att Försäkringskassan är så restriktiv trots intentionerna med lagändringen, vad beror det på?
– Jag tror definitivt att Försäkringskassan har påverkats av kostnadsretoriken om att strama åt, liksom inom andra områden som sjuk- och aktivitetsersättning. Det är fel väg.

– Vi är rädda för att det ska ske omprövningar och att assistansberättigade blir återbetalningsskyldig. Man inkräktar även på den personliga integriteten, med minuträtningen när man bedömer assistansbehov. Det är inte värdigt.

Många säger att kommunerna är ännu mer restriktiva än Försäkringskassan. Vad tänker du om att det är ännu svårare att få rätt till assistans i kommunerna?
– Det går tillbaka till statsbidragen som kommunerna får. Det finns fattiga och rika kommuner. Framförallt glesbygdskommuner har svårt att finansiera välfärden. Men vi tror att staten kan täcka upp för det här, genom tillräckliga statsbidrag.

– På längre sikt ser vi att ett statligt huvudmannaskap behöver träda i kraft, där staten tar ansvaret för att den personliga assistansen sker rättssäkert.

Vittnesmål om dubbla avdrag måste tas på allvar

Störst besvikelsen med reformen är föräldraavdraget, det har du tagit upp i riksdagen?
– Förra årets lagändring skulle möjliggöra för fler barn att få rätt till assistans, men funktionsrättsorganisationer har larmat om att det blivit raka motsatsen, genom att det görs dubbla avdrag för föräldraansvaret.

– Det var inte alls det som var intentionen med lagändringen, så jag valde att ställa en fråga till socialtjänstministern om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta, till exempel via regleringsbrev till Försäkringskassan. Jag fick ett väldigt olyckligt svar av ministern, om att man först vill utreda, via Försäkringskassan, om det ens sker dubbla föräldraavdrag. Jag tycker att regeringen borde ha tagit funktionsrättsorganisationernas vittnesmål mer på allvar och ändrat de dubbla avdragen skyndsamt.

Stödjer Centerns initiativ att nollställa avdraget

Står V bakom Centerns initiativ att nollställa eller minimera föräldraavdraget?
– Vi kommer att ställa oss bakom Centerns utskottsinitiativ, men hittills har det inte kommit upp. Jag har efterfrågat när det ska komma men har inte fått något svar. Det är lite oroande.

Kan utskottet tvinga fram en ändring av föräldraavdraget?
– Absolut, men det handlar också om regeringspartierna måste ta det på allvar.

Hoppas på stopp för minuträkning vid förstatligande

Alla väntar på en proposition om statligt huvudmannaskap för all personlig assistans, när tror du det kommer?
– Jag har efterfrågat det också, och det svar jag fått är inte så betryggande. Det verkar ta tid. Ändå signalerade socialtjänstministern att det är något regeringen arbetar med.

– Huvudmannaskapet är viktigt, och det var vi som lade fram utskottsinitiativ om detta (i september 2020) vilket antogs i socialutskottet.

– När vi la fram utskottsinitiativ, om att behovsbedömningar ska göras i sin helhet så att vi får bort minuträknande, gick olyckligtvis inte den dåvarande regeringen vidare med det som tilläggsdirektiv.

– Nu har vi två regeringspartier [M och KD] som faktiskt stod bakom det tilläggsdirektivet. När de presenterar den kommande propositionen om statligt huvudmannaskap hoppas jag att de också tar hänsyn till att behovsbedömningar ska göras med helhetssyn. Det statliga huvudmannaskapet ska inte innebära att färre får rätt till assistans.

När kommer det då?
– Jag vet faktiskt inte. Vi får ligga på.

Nadja Awad. Foto: Linnea Bengtsson
Nadja Awad. Foto: Linnea Bengtsson.

Vill lösa assistansfrågor genom samarbete

Vad kan man göra åt att så många frågor inom assistans ”kör fast”, och aldrig tycks bli lösta?
– Det beror de prioriteringar partierna gör. Vi har olika samhällsproblem som vi alla erkänner men som vi inte tar tag i.
– Jag tycker att vi ska ha mer partiöverskridande samarbeten om de basala, grundläggande frågorna. Jag har sträckt ut handen och sagt att vi i Vänsterpartiet är villiga att samarbeta över partigränserna. Funktionsrättsliga frågor ska inte vara partipolitiska utan vi ska samarbeta för att enklare få igenom förslag i kammaren.

Ser du några resultat – blir det bättre samarbete om funktionsrättsfrågorna?
– Jag har precis kommit in i socialutskottet, men jag kommer att lägga mer fokus på samtal och dialog med regeringspartierna, men även oppositionspartierna. Jag ser att Liberalerna verkar mer intresserade av ett sådant samarbete än övriga regeringspartier.

En inspektion kan skydda enskildas rätt

Vad tycker du om Liberalernas förslag om att inrätta en LSS-inspektion?
– Om det ska finnas en inspektion är det viktigt att det handlar om assistansen ska leva upp till funktionsrättskonventionen, och att säkerställa att det inte sker omprövningar eller återkrav i en alarmerande hastighet. Vi har sagt att vi vill att en lämplig myndighet faktiskt ska inspektera att det inte sker en urholkning av assistansen.

Det låter som att L och V är på samma linje om en inspektion. När kan det bli aktuellt?
– Jag tror absolut att det kan komma upp, men just nu har vi den heta debatten om välfärdskriminalitet. Istället för att prata om den enskildes rätt till assistans handlar det mer om fusk, och om att kriminalit har sipprat in i assistansen. Det ska vi ta på allvar, vi ska inte ha oseriösa aktörer, men jag är orolig för att den debatten tar över, och att man misstänkliggör anhöriga som personliga assistenter och god man, att inför fler övervakningssystem av assistansberättigade. Det är oroväckande, säger Nadja Awad.

LÄS ÄVEN:

  1. Funkisfamiljer får vänta – regeringen beställer ny analys av föräldraavdraget
  2. Kammarrättens julklapp: Stoppar dubbla föräldraavdrag
  3. Assistans för barn – är föräldraavdraget ett fiasko?
  4. Dystert bokslut: blir även 2024 ett förlorar år för personlig assistans?
  5. JAG: Fler barn drabbas av föräldraavdrag, kommunerna är värst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *