När det behövs specifik kunskap och anpassningar

Mo Gård har lång erfarenhet och kompetens av att erbjuda stödinsatser till personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism som är döva, har hörselnedsättning eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet, men också till hörande personer med kombinerade funktionsnedsättningar som behöver mötas av specifik kunskap och anpassningar i den omgivande miljön för att få och utveckla en fungerande kommunikation.

Vi har erfarenhet av att arbeta med personer med olika kombinerade funktionsnedsättningar, exempelvis:
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Autismspektrumkompetens
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Dövhet/hörselnedsättning
• Kombination syn- hörselnedsättning/dövblindhet
• Synnedsättning
• Språkstörning

Läs mer om vår specifika kompetens

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *