När föräldrarna inte räcker till

Ann Catrin Röjvik

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

Allt från att flytta hemifrån till att skaffa arbete och barn. Inom Ågrenskas vuxenverksamhet ställs alla de frågor som föräldrarna inte kan svara på.

Allt från att flytta hemifrån till att skaffa arbete och barn. Inom Ågrenskas vuxenverksamhet ställs alla de frågor som föräldrarna inte kan svara på.

Verksamheten för vuxna vid Ågrenska utanför Göteborg består av tre dagar fyllda med kompetensutveckling för personer över 18 år som har sällsynta diagnoser.
Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser, hitta strategier och bättre hantera sin vardag.

Flera olika experter är på plats för att dela med sig av sin kunskap och diskutera med deltagarna till exempel läkare, psykolog, sjukgymnast och arbetsförmedlare.
Sex områden
Utbildningen på Ågrenska tar bland annat upp följande områden:
Hälsa och livsstil.
Psykosociala frågor.
Att leva med en sällsynt diagnos.
Konsekvenser i vardagslivet.
Medicinska aspekter.
Tand- och munhälsa.

Samtalen sker i grupp där man ställer frågor, diskuterar tankar och idéer om hur man kan hantera svårigheter och hur man kan utnyttja möjligheter.
Däremot finns inga anhöriga på plats.

– Det är viktigt för att deltagarna ska våga ställa frågor, säger Ann Catrin Röjvik, som är spindeln i nätet för vuxenverksamheten på Ågrenska.
– Annars blir det kanske ofta mamma eller pappa som står för frågorna av gammal vana, tillägger hon.

Genom diskussionen med både experter och andra i liknande situation kan deltagarna få en helt ny referensram för sin fortsatta utveckling.
– Det är häftigt när deltagarna får vara sig själva och ställer frågor som visar att de tänker brett och djupt kring sin diagnos, säger Ann Catrin Röjvik.

Inom gruppen diskuterar man ofta lösningar och erfarenheter när det gäller svåra saker.
För en 18-åring kan samtalet bland annat handla om att flytta hemifrån. För den som är lite äldre hitta rätt yrke och att bilda familj. Vågar man skaffa barn? Hur ser ärftligheten ut?
En annan viktig fråga är hur man får omgivningen att förstå konsekvenserna av funktionsnedsättningen.

Publicerad:
2009-02-05

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
arbete, sällsynta diagnoser


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se