När kommer jobben?

Bara två eller tre personer med funktionshinder har fått jobb genom regeringens nya satsning på de så kallade nystartsjobben. Däremot ser det ut att bli bättre resultat av satsningar på nya lönebidragsformer.
   
Sedan årsskiftet har ett hundratal människor fått ett nystartsjobb och bland dem finns bara ett par med funktionshinder.

– Vi är nöjda med resultatet än så länge. Vi har precis startat och vi tror att nystartsjobben kan leda till fler arbetstillfällen för funktionshindrade, säger Lena Yve, projektledare för Arbetsförmedlingens nya informationskampanj om nystartsjobben.

Ett nystartsjobb ger en form av rabatt till arbetsgivare som anställer personer som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Alla personer mellan 20 till 24 år som anmält sig till Arbetsförmedlingen och varit arbetslösa i minst sex månader kan komma överens med en blivande arbetsgivare om att man ska ha ett nystartsjobb.

Arbetsgivaren slipper betala en summa motsvarande arbetsgivaravgiften för så lång tid som den arbetssökande varit arbetslös.

– Nu ska vi arbeta med att få ut informationen i Sverige så att alla känner till möjligheten, säger Lena Yve.

Trots att både Lena Yve och tillförordnad presschef Lise-Lott Alsenius hävdar att man prioriterar personer med funktionshinder, visar statistiken att endast två eller tre personer med funktionshinder fått nystartsjobb.

– Det är för tidigt att se hur bra nystartsjobben kommer öka arbetstillfällena för personer med funktionsnedsättning, säger utredaren Lennart Ålund.

Cirka en halv miljon svenskar har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder. Hälften av dem står utan arbete. Socialminister Göran Hägglund berättade efter valet att man ville öka antalet lönebidragsanställningar och andra stödåtgärder åt företag.

Anslaget till lönebidragsanställningar (då företaget får bidrag till den anställdes lön) ligger på ungefär samma nivå detta år som tidigare år, men två nya varianter av lönebidrag har tillkommit.

– Nu finns även utvecklings- och trygghetsanställningar och dessa har fått lite extra anslag. Hittills har runt 1 400 personer fått utvecklingsanställning och 500 trygghetsanställning, berättar Lennart Ålund.

Utvecklingsanställning finns till för de som behöver lite tid att utveckla sin arbetsförmåga. Man kan vara anställd ett år hos ett företag och samtidigt få speciella stödinsatser och mindre utbildningar för att utveckla sin kompetens. Efter ett år ska man vara mer redo att ta ett arbete.

Trygghetsanställning är en form av anställning som liknar den man kan få hos Samhall. Samhall har uppdrag från staten att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med omfattande funktionshinder. Trygghetsanställningen ska fungera på motsvarande sätt men hos privata företag.

Lennart Ålund anser att man fokuserat för mycket på bidrag till företagen. Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att coacha personer med funktionshinder ut på arbetsmarknaden och motivera företag att ta in funktionshindrade personer.

– Det är inte alltid nödvändigt med bidrag till företagen. Ofta räcker det med att man hittar bra arbetshjälpmedel eller ger ett mindre bidrag till att personen får ett personligt biträde på företaget. Det är mycket billigare och många gånger bättre. Då kan vi få ner kostnaden samtidigt som vi får ut fler personer med funktionshinder i arbete, säger Lennart Ålund.

Enligt Lennart Ålund ökar anställningarna där den anställde får arbetshjälpmedel eller ett personligt biträde. Nu vill han att man ska satsa mer på mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Men några konkreta mål om att man ska arbeta mer coaching finns inte och frågan är om det räcker att bara vilja arbeta mer med det.

Arbetsförmedlingens hemsida: www.ams.se
Nystartsjobbens hemsida: www.nystartsjobb.se