När ska funkisföräldrar få samma rätt till VAB som andra?

Många funkisföräldrar får allt som oftast rycka in för att hjälpa till med vårdåtgärder i skolan.
Ofta utan möjlighet till VAB-ersättning (tillfällig föräldrapenning, för vård av barn) från Försäkringskassan.
Det gäller till exempel föräldrar till 8000 skolbarn med typ 1-diabetes.

Utredning föreslog ny ersättning 2021

Redan juni 2021 ville en statlig utredning rätta till problemet. Förslaget var att nya regler skulle införas sommaren 2022.

Förslaget las fram i delbetänkande ”VAB för vårdåtgärder i skolan”, SOU 2021:41. Utredningen har remissbehandlats – men sedan har förslagen fått samla damm hos regeringen.

”Bereds i regeringskansliet”

I en interpellationsdebatt i riksdagen 31 augusti 2023 krävde Åsa Eriksson (S) besked av regeringen om förslaget att ge funkisföräldrarna lika stora rättigheter till VAB som andra föräldrar.

– Utredningens förslag bereds i regeringskansliet, var svaret från socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), som vägrade precisera vad det innebär.

Åsa Eriksson var inte nöjd med svaret:

– Jag ser på nära håll hur föräldrar kämpar med att få vardagen att gå ihop med ständiga utryckningar till skolan när det inte funkar med medicineringen. Det tär enormt, både på ekonomin och på orken.

– Jag vill att dessa föräldrar ska veta att de har lagstadgad rätt att vara lediga från sina jobb för att hjälpa sina barn när det behövs i skolan, och de ska ha lagstadgad rätt att ansöka om vab-ersättning så att de får åtminstone någon ekonomisk kompensation för att inte familjeekonomin också ska krascha.

Utredningens förslag om ny VAB-ersättning

Utredningen föreslog en ny ersättningsgrund för föräldrar till barn med sjukdom eller funktionsnedsättning för att ge dem rätt till tillfällig föräldrapenning.

”Det kan till exempel gälla när föräldern måste gå från jobbet för att medverka i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet”, heter det i utredningen.

Utredaren menade att ersättningen bör införas så snart som möjligt, och föreslog 1 juli 2022 som startdatum.

”Nödvändigt att föräldrar är närvarande”

Utredningen hade kommit fram till att det finns stora skillnader i hur egenvårdsfrågan löses i skolorna.

”Oavsett vilket stöd hälso- och sjukvården bidrar med i detta sammanhang har föräldern en viktig funktion att fylla. För barnets, föräldrarnas och personalens trygghet, liksom för att säkerställa att personalen får tillräcklig kunskap om barnet och egenvården, kan det vara en nödvändighet att föräldern är närvarande när barnet påbörjar eller återkommer till den aktuella verksamheten”, heter det i utredningen.

Ingen rätt till ledighet för funkisföräldrar

Utredningen påpekar att det saknas bestämmelser som ger funkisföräldrar rätt till ledighet och ersättning i dessa situationer.

Förslaget om en ny ersättningsgrund innebär att en förälder till ett barn med sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem samt andra pedagogiska verksamheter.

Behoven är avgörande – inte diagnos

Barnets sjukdom eller funktionsnedsättning ska inte vara avgörande för rätt till ersättning, utan barnets behov av hjälp med vårdåtgärder. Ett exempel kan vara åtgärder som motiveras av en sjukdom som diabetes.

Utredaren föreslog att ersättningen ska gälla för barn som inte har fyllt 12 år, och under vissa förutsättningar upp till 16 år. Förmånstiden föreslogs vara högst 120 dagar för varje barn och år.

VAB eller omvårdnadsbidrag?

Utredaren påpekar även att det kan vara svårt att dra gräns mellan tillfällig föräldrapenning och omvårdnadsbidrag.

Föräldrar kan ha svårt att avgöra vilken ersättning de kan ha rätt till vid medverkan i en introduktion av barnets vårdåtgärder. Därför behöver Försäkringskassan se över informationen som ges till föräldrar under handläggningen av en ansökan om omvårdnadsbidrag.

För föräldrar som har omvårdnadsbidrag behövs speciella övergångsbestämmelser, menar utredaren vidare.

”Tillfällig föräldrapenning enligt förslaget ska kunna lämnas även om det finns ett beslut om omvårdnadsbidrag, tills Försäkringskassan har prövat en ny ansökan om omvårdnadsbidrag eller omprövat beslutet om omvårdnadsbidrag”, skrev utredaren Marika Lindgren Åsbrink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *