När vi trycker på så får vi snabb respons från kommunen

Jan-Åke Wendel från den lokala FUB-föreningen i Kristianstad lyfter fram flera positiva saker med LSS i Kristianstad. Men en sak sticker ut.
– En stor fördel för oss är att vi har Emelie, säger Jan-Åke och syftar på omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg (M).
– Hon bara är 26 år men har redan stor kunskap och mycket erfarenhet av LSS.

[elementor-template id=”22699″]

Inte bara Emelie är lyhörd. Jan-Åke kan berätta många episoder då han eller någon annan representant för funktionsrättsorganisationer har hört av sig till ansvariga inom kommunen med synpunkter, och fått snabb respons. Det har gällt bussresor och färdtjänst.

En aktuell fråga är habiliteringsersättningen, där ett ingripande från Jan-Åke Wendel veckan före jul gav rejäl utdelning.

– När jag frågade kommunen vad som händer med pengarna som staten ville ge i bidrag till höjd habiliteringsersättning var svaret att ”det vet vi inte”. Jag påpekade att det handlade om 2018 års pengar och att det därför var bråttom. Några dagar senare blev det klart med 9000 kronor extra till var och en som arbetat heltid i daglig verksamhet under året.

Regeringen har utlovat att statsbidraget till habiliteringsersättningen ska finnas kvar, så även i år blir det lika extrapengar till Kristianstads deltagare i daglig verksamhet.

– Tidigare har många ställt frågan varför man inte får semesterersättning på daglig verksamhet som på andra arbeten. Men i år så blir det 4500 kronor extra till sommaren och förhoppningsvis minst lika mycket till jul, utöver den vanliga hab-ersättningen på 9,50 kronor per timme, säger en mycket nöjd Jan-Åke Wendel.

Samtidigt är han upprörd över att grannkommunen Östra Göinge valt att inte dela ut pengarna, trots att den lokala FUB-föreningen krävt detta.

– Det är för jäkligt att inte alla kommuner betalar ut ersättningen, varför gör man så?!

 

Jan-Åke Wendel. Foto: Linnea Bengtsson
Jan-Åke Wendel. Foto: Linnea Bengtsson

 

En uppenbar brist i Kristianstad är att kommunen nekar alla boende på gruppbostäder tillgång till ledsagning och kontaktperson. Det anser kommunen får täckas upp av boendets personal, trots att det i LSS inte finns någon sådan koppling.

Men kommunen är inte helt ”omöjlig”.

– När vi inom FUB skulle ha ett ombudsmöte i Stockholm ansökte vi om ledsagare och fick avslag. Då bad vi om ett möte med de ansvariga för LSS-insatserna. Efter tre dagar blev ledsagning godkänt. Och detta trots att vi året före hade fått avslag både hos kommunen och förvaltningsrätten.

Att kommunen ger snabb respons uppskattar Jan-Åke och nämner som exempel på att han – inför Föräldrakrafts besök – fick snabbt besked från tjänstemännen angående kön till gruppbostäder. Det är ”bara” fem personer för närvarande som står i kö.

Kristianstad styrs förvisso av alliansen bestående av M, L, C och KD men både daglig verksamhet och gruppboende är helt i kommunal regi. Och några privata utförare är inte aktuella just nu. Den styrande alliansen är i minoritet och måste ta stöd av antingen S eller SD.

Jan-Åke Wendel är från sitt FUB-perspektiv nöjd med hur LSS-verksamheterna sköts.

– Både gruppboenden och dagliga verksamheter fungerar bra, säger han. Dessutom finns det mycket fritidsaktiviteter, både kopplat till LSS-verksamheterna och våra aktiviteter inom FUB, så utbudet är bra.

Jan-Åke berättar dock att färdtjänsten inte fungerar så bra för deltagare på daglig verksamhet.

– Det är dålig samordning av bilarna hos Skånetrafiken, som driven färdtjänsten, så därför undersöker vi om man kan ha dessa transporter i egen regi eller genom en lokal entreprenör. Det är bättre med lokala chaufförer som känner till våra deltagare, som vet var de bor och som därför kan ge bättre service. Jag hoppas vi kan gå över till detta.

Samtidigt berömmer han färdtjänsten för att den blivit bättre, till exempel har väntetiden kortats.

– Nu har färdtjänsten också förstått att man inte kan hämta före utsatt tid när vi i FUB anordnar danskvällar. Om de kommer för tidigt så får de vänta. Den där sista halvtimmen vill man också dansa!

Det som genomsyrar Jan-Åkes positiva bild är den goda dialogen som hans FUB och andra funktionsrättsorganisationer har med ansvariga inom kommunen.

Han ser det Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) som en viktig mötesplats, där man träffar både kommunstyrelsen och omsorgsnämnden.

– En stor fördel för oss är att vi har Emilie, säger Jan-Åke och syftar på omsorgsnämndens nya ordförande Emelie Nyberg (M), som trots att hon bara är 26 år redan har stor kunskap och mycket erfarenhet av LSS.

Funktionsrättsorganisationerna har själva en egen referensgrupp som träffas inför varje möte med KRF. Här förbereder man saker som skall tas upp på kommande rådsmöte.

 

Jan-Åke Wendel. Foto: Linnea Bengtsson
Jan-Åke Wendel. Foto: Linnea Bengtsson

 

Kommunala besparingar då?
– Det har inte drabbat LSS-verksamheter, men man har inte heller sagt att det finns mer pengar, säger Jan-Åke och ger ett aktuellt exempel på att kommunen håller igen:

– Vi vill göra ett studiebesök i Växjö för att se hur de ordnat med lokaler för funktionsrättsföreningar men det har kommunen inte velat ge några resurser till, trots att det är ett viktigt önskemål från oss. Här i Kristianstad har vi inget gemensamt föreningshus där alla kan samlas. Det har blivit svårare med föreningslokaler när gamla folkparken nu skall rivas, och möjligheten att hyra där försvinner. Det betyder jättemycket för våra föreningar att ha en gemensam samlingsplats.

– När det gäller det framtida nya badet vid högskolan i Kristianstad har vi haft synpunkter och hoppas dessa beaktas. Bygget skulle redan vara igång men man strider ännu om pengarna.

Försämringar av den personliga assistansen har slagit hårt mot enskilda i Kristianstad, efter hand som Försäkringskassan monterat ned stödet.

– Jag vet att man har tappat assistans, och det är beklagligt och leder till problem, även om man ibland får stöd genom hemtjänsten istället, säger Jan-Åke Wendel som inte bara är ordförande för Kristianstads FUB även för länsorganisationen dessutom 2:e v. ordförande i riksförbundet.

På ett LSS-boende i Kristianstad träffar vi Sabina Svensson, en av de boende.

– Jag jobbar på Café Kvarnen, där jag gör mackor, men idag är jag ledig och ska laga mat här hemma, berättar hon glatt.

På dagens agenda står också träning, och ett dopp i gruppbostadens nya badtunna, som är en ny gåva från Kristianstads Frivilliga Hjälpförening.

Vad gäller träningen så har Sabina ett eget program som hon brukar köra i sitt eget rum.

Att hon lever ett aktivt liv framgår också av ett glasskåp som är proppfullt med bowlingpriser.
Hon älskar att laga mat, och lagar nästan all sin mat själv.

På boendet träffar vi också Katarina Norrhamn, som är enhetschef och ansvarig för tre gruppbostäder och personlig assistans.

– Självbestämmande och delaktighet är något vi jobbar med att förbättra hela tiden. Det har vi alltid gjort men nu lägger vi ännu mer fokus på delaktighet, säger Katarina Norrhamn.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.