Näringslivet vill stoppa ny diskrimineringslag

Svenskt Näringsliv frontalkrockar med handikapporganisationerna.
– Förslaget till ny diskrimineringslag går för långt. En orimlig börda på Sveriges företag, skriver Niklas Beckman, expert på arbetsrätt hos organisationen.

Näringslivsorganisationen oroar sig för ökat krångel och ett stort antal rättsliga tvister.
– Ett tillgängligt samhälle är viktigt för alla, men vägen dit är inte en komplicerad och kostsam lagstiftning som leder till tvister, skriver Niklas Beckman på organisationens webbsajt.

Han menar att lagförslaget innebär en dubbelreglering:
– Till det gällande regelverket där myndigheter övervakar att reglerna följs läggs ett system där individer eller deras ombud genom diskrimineringstvister ska klargöra sin rätt till anpassningsåtgärder. Företagen kommer i många fall inte att veta vad de är skyldiga att göra utan domstolsprövning.

Enligt Beckman blir det mycket svårt att i förväg bedöma funktionsnedsättningar som kan förekomma hos de kunder som någon gång kan komma att besöka verksamheten och deras krav på åtgärder.

– Lagen skulle provocera fram ett mycket stort antal tvister med kunderna och företagens regelbörda skulle öka avsevärt. Detta skulle leda till betydligt ökade kostnader för företagen, anser Niklas Beckman.

Svenskt Näringsliv vill behålla dagens system.
– Det bättre att se till att lokaler blir utformade enligt gällande lag, snarare än att de som sedan driver verksamhet i byggnaden blir stämda för diskriminering, skriver Niklas Beckman.