Närstående måste få rätt till smittskyddspeng – Funktionsrätt Sverige

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Varför omfattas inte närstående av regeringens förslag till smittskyddspenning? Funktionrättsrörelsen protesterat mot begränsning och menar att det får allvarliga följder genom ökad smitta och havererad privatekonomi.

– Hur välkommet det än är att den förebyggande sjukpenningen nu blir verklighet, ser vi det som allvarligt att personer i riskgrupperna riskerar att smittas av sina närstående, och att närstående tvingas stanna hemma från sitt arbete utan någon ersättning, säger Elisabeth Wallenius.

Privatekonomin havererar

I ett pressmeddelande skriver Funktionsrätt Sverige att ”våra medlemsförbund vittnar om att många personer i riskgrupp och deras närstående stannat hemma från arbetet, utan ersättning sedan smittan spreds i Sverige i mars. Konsekvensen blir att hela privatekonomin riskerar att haverera och att man i värsta fall förlorar sitt arbete.”

Funktionsrätt Sverige kritiserar också att förslaget om förebyggande sjukpenning innebär att det endast kan beviljas för 90 dagar.

Retroaktiv ersättning

– Vi vill se en möjlighet till retroaktiv ersättning av förebyggande sjukpenning. Detta för att stötta de personer i riskgrupp som stannat hemma på grund av rädsla för smitta i flera månader och vars privatekonomi drabbats hårt, säger Elisabeth Wallenius.

Förslaget och remissvaret

Funktionsrätt Sveriges remissvar som pdf

Regeringens förslag om förebyggande sjukpenning som Word-dokument

Artikeln publicerades 2020-06-04

Publicerat av
Valter Bengtsson