Nassim al Fakir berättar om sina svårigheter på Dysleximässan idag

Idag, fredagen den 21 oktober, öppnar Dysleximässan i Solna. På plats finns bland annat musikern Nassim al Fakir för att berätta om sin dyslexi. Ett annat dragplåster är professor Torkel Klingberg som pratar om hur läsande påverkar barns hjärnor.

Under fredagen avslöjas också vem som får årets ”Dyslexipris”. Priset ska främka positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Förra årets pristagare var arbetsförmedlaren Kent Sköld. Han fick priset för att han i sitt arbete har bidragit till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Cirka 40 föreläsningaräger rum under årets Dysleximässa. Förutom Torkel Klingberg och Nassim al Fakir föreläser bland annat läsfrämjaren Elisabeth Reslegård, logopeden Johanna Kristensson och Skandias hållbarhetschef Lena Höök.

Ett 50-tal utställare visar upp alternativa verktyg, läromedel och metoder.

Dysleximässan håller öppet både fredag och lördag. Platsen är Solnahallen i Solna.

Mer om mässan på arrangören Dyslexiförbundets hemsida www.dyslexi.org