Näst sist i vaccinkön – bestörtning i funkisvärlden

Personer med stora funktionsnedsättningar kommer näst sist i Folkhälsomyndighetens prioritering för vaccinering mot covid-19.
Innan gruppen med funktionsnedsättningar kommer fram i kön skall upp till 1,9 miljoner andra personer vaccineras. Inom Riksföreningen JAG är man bestört.

”Vi måste åter visa vår enorma besvikelse över att än en gång bli borträknade”, skriver föreningen i ett uttalande.

”Många av oss med svåra funktionsnedsättningar tillhör den grupp i samhället som skulle drabbas hårt av svåra infektioner som covid-19. Flera av oss har redan andningssvårigheter, nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdomar som gör att en luftrörsinfektion skulle bli förödande för oss. De flesta av oss tillhör flera olika riskgrupper och vet att våra chanser att överleva en infektion är små”, skriver föreningen.

Tufft för assistansanvändare

Vidare påminner Riksföreningen JAG om att assistansanvändare är extra utsatta:
”Vi kan inte välja att isolera oss fullt ut som andra. Vi måste träffa 5-10 olika personer i veckan, nära oss, i våra hem, annars överlever vi inte.”

”Vi assistansanvändare med omfattande fysisk och intellektuell funktionsnedsättning har under pandemin blivit bortprioriterade både vad gäller skyddsutrustning och testning, både för oss själva och för våra personliga assistenter.”

”Trots att vi tydligt pekats ut som riskgrupp så är vi inte prioriterade tidigt för vaccinering. Vi ska vänta tills alla friska 71-åringar fått sina vaccindoser. Det är ett obegripligt beslut”, skriver föreningen som kräver att regering och Folkhälsomyndigheten gör om prioriteringen omgående.

Uppgifterna om prioriteringsordningen kan eventuellt tolkas på olika sätt. ”Övriga personer inom riskgrupp” kommer näst sist i listan, före ”resten av befolkningen”. Vi har bett Folkhälsomyndigheten om ett förtydligande angående om ”övriga personer i riskgrupp” prioriteras lägre än ”övriga personer 70 år och äldre”.

 

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccinering mot covid-19:

Källa: svenskfarmaci.se

Prioriteringsgrupp 1
Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst:
82 000 personer i särskilda boenden
150 000 personer har hemtjänst
Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära ovanstående grupper: 220 000 personer
Nära hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst: 120 000 personer
Uppskattningsvis 570 000 personer

Prioriteringsgrupp 2
Övrig personal inom hälso- och sjukvård: 400 000 personer
Övriga personer 70 år och äldre: 1 500 000 personer
Övriga personer i riskgrupp: 200 000 personer
Uppskattningsvis 2 100 000 personer

Prioriteringsgrupp 3
Resten av befolkningen 19–69 år
6 000 000 personer

 

Fler artiklar om detta ämne