Nyheter

Nästa sommar ändras reglerna för bostadsanpassning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
"Bidraget ska alltid sökas av personen med funktionsnedsättning, oavsett vem som äger bostaden"

Åsa Regnér föreslår en ny lag för bostadsanpassningsbidrag som ska gälla från juli 2018. Foto: Linnea Bengtsson.

Åsa Regnér föreslår en ny lag för bostadsanpassningsbidrag som ska gälla från juli 2018. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Regeringen vill ändra och förtydliga reglerna för bostadsanpassning från 1 juli 2018. Idag överlämnade man ett förslag till ny lag till lagrådet för granskning.

En av de viktigaste nyheterna är att det i framtiden alltid blir personen med funktionsnedsättning som söker bidraget, oavsett om man äger bostaden eller inte.

– Personen med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktig, och själv vara i centrum av ansökningsprocessen. Att också bättre kunna förutse hur beslutsprocessen kommer se ut kan skapa mer trygghet och lättnad i vardagen för den enskilde, säger Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderspolitiken.

I övrigt betonar Åsa Regnér att lagändringen ska förtydliga reglerna och förenkla kommunernas handläggning.

I ett pressmeddelande heter det att man vill ”skapa bättre förutsägbarhet för den enskilde och ge kommunerna bättre möjlighet att utnyttja sina resurser utifrån de förutsättningar kommunerna har”.

Nya lagen ska också ”möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns”.

Regeringens lagrådsremiss finns ännu inte tillgänglig, däremot finns pressmeddelandet här.

 

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *