”Nedskärningar inom LSS görs i smyg utan ärlig debatt”

Nedskärningar görs i smyg, utan öppen och ärlig debatt.
Kritiken kommer från Göran Fredriksson, branschordförande för personlig assistans inom Vårdföretagarna och vd för Frösunda.

Det var vid ett seminarium i Almedalen på torsdagen som Göran Fredriksson angrep den politiska ledningen och myndigheterna för mörklägga nedskärningar inom LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.

– Det är bekymmersamt att det sker nedskärningar som officiellt förnekas. Vad sjutton ska man då göra? sa Göran Fredriksson.

– Vi vet inte om det är en tillfällig effekt av finasnkrisen eller något annat medvetet. Samspelet mellan de officiella aktörerna är svårbedömbart. Om man frågar politikerna så säger de att myndigheterna arbetar självständigt. Om man frågar Försäkringskassan svarar de att inte inte gör några nedskärningar utan bara tillämpar lagen mer distinkt.

Inte ens en organisation som Vårdföretagarna lyckas få svar om sina frågor om nedskärningar.
De privata utförarna är många men små och svaga som intressegrupp.

Är det din uppfattning att politikerna inte på allvar har försökt stoppa Försäkringskassans nedskärningar inom personlig assistans?
– Ärligt talat har jag inte sett några konkreta försök att stoppa nedskärningarna som görs i smyg, svarar Göran Fredriksson.

Han efterlyser nu en öppen och ärlig debatt om vilka prioriteringar som behöver göras inom LSS-området med bland annat personlig assistans, boende och daglig verksamhet.

– Vi vill också ha en dialog om utvecklingen inom LSS-området. Det finns många områden där vi kan dra lärdom av goda och dåliga erfarenheter. Brukare, politiker, myndigheter och utförare behöver en gemensam mötesplats, säger Göran Fredriksson.