Nedslag Bollnäs – Idrottsgymnasiet för alla

Idrottsgymnasiet i Boll­näs tar emot 50 elever med olika funktionshinder från hela Sverige. På skolan får de boende och individanpassad idrottsutbildning. Så långt som det går vill Idrottsgymnasiet och rektor Mikael Snell integrera de funktionshindrade ungdomarna i idrotten med de cirka 100 andra idrottsgymnasister som går vanlig gymnasieskola i Bollnäs.

År 1995 startade intagningen till Id­rotts­gymnasiet för funktionshindrade i Bollnäs. Ungdomar som går särskolan i Bollnäs erbjuds att gå idrottsgymnasiet och i övrigt rekryterar man ungdomar från hela Sverige via distriktsförbunden för handikappidrott.
Ungdomar med alla sorters funktionshinder är välkomna; rörelsehinder, utvecklingsstörning, syn- och dövskadade.

Skolan i Bollnäs erbjuder ungdomarna fri­idrottsgymnasium, fotbollsgymnasium, riksidrottsgymnasium (för de som är tävlingsinriktade) och motionsid­rottsgymnasium (för unga med grava funktionshinder). Under hösten startar ett innebandygymnasium. Dessa fem gymnasier bildar tillsammans Idrotts­gymnasiet.

Eleverna får antingen gå integrerat på den vanliga gymnasieskolan Tors­bergs­gymnasiet eller på särgymnasieskolan Höghammarskolan. På Hög­ham­mar­skolan går 50 elever med utvecklingsstörning som även går Idrotts­gymnasiet.
Målet är att bli större och kunna ta emot fler elever, menar Mikael Snell.
– Vår vision är att om några terminer kunna ta emot 60 elever och i framtiden ännu fler, berättar Mikael Snell.
På motionsidrottsgymnasiet kan även de som har grava funktionshinder gå. Där handlar det inte om att träna upp sig i en speciell idrott, utan mer om koordination, motion och att lära sig använda sin kropp. På motionsidrottsgymnasiet har man fler ledare som anpassar träningen efter individens behov. Vid starten av varje termin hålls tester för ungdomarna för att kunna anpassa utbildningen.
Enligt Mikael Snell är Idrotts­gymnasiets vision att följa upp ungdomarna sedan de slutat sin fyraåriga gymnasieutbildning i Bollnäs och återvänt till sina hemkommuner.
– Det känns viktigt för oss att se till att de får en mottagare i hemkommunen som ser till att de fortsätter med idrotten. Vi vill att idrotten ska vara ett livsprojekt för våra elever, säger Mikael Snell.

Idrottsgymnasiet hjälper till att leta upp idrottsmöjligheter för eleven i hemkommunen. Mikael Snell berättar att detta har gett resultat, men att det fortfarande finns mycket kvar att förbättra.
– Våra elever är vår bästa rekryteringskanal. Vi vill att de ska åka ut till sina hemkommuner och känna sig nöjda med vårt engagemang. Det är så vi lättast kommer i kontakt med nya ungdomar, säger Mikael Snell.
Boende, gymnasiekostnader och idrotts­kostnader står varje elevs hemkommun för.

Underlättar skolarbetet. Mikael Snell menar att Idrottsgymnasiet är ett utmärkt alternativ för funktionshindrade ungdomar.
– Ungdomarna visar en oerhörd närvaro på lektionerna och de spritter av en enorm glädje. Eftersom de får röra på sig som alla andra tar de också lättare in det teoretiska skolarbetet, berättar Mikael Snell.