Nedslag Borås: Här finns ett team som är proffs på barn

I Borås arbetar hjälpmedelscentralen i olika team. Ett av dessa är barn- och ungdomsteamet, som är specialiserat på hjälpmedel för barn och unga.

Teamet leds av Anette Eriksson.

– För våra unga ser jag bara fördelar med uppdelningen i team. Man får en tryggare kontakt med en och samma konsulent och tekniker och kan få hjälp med flera hjälpmedel på en och samma gång, säger hon.

Hon blev rekryterad till posten när teamuppdelningen drog igång i mars 2008. Man jobbar på samma sätt i hela Västra Götaland. Även på de andra hjälpmedelscentralerna i Uddevalla, Sköv­de och Mölndal finns speciella barnteam.

– Skillnaden hos oss är att vårt team också innefattar konsulent och tekniker för kommunikations- och kognitiva hjälpmedel, säger Anette Eriksson.

Bara fördelar

Anledningen till att man valt att slå ihop teamen för barnhjälpmedel och kognitiva  hjälpmedel är att man är så pass små och har lagom många brukare.

Att arbeta extra mycket med kommunikations- och kognitiva hjälpmedel i ett barnhjälpmedelsteam har visat sig bara innebära fördelar för barnen.

– Nu sitter vi i samma rum och jag och min kollega har fått större medvetenhet om vilka hjälpmedel vi provar ut för samma barn. Nu kan vi lättare kombinera till exempel en rullstol med kognitiva hjälpmedel. Behöver ett barn en huvudmus, ser vi till att rullstolen jag provar ut passar för att få rätt vinkel med nacken, berättar Carina Krantz, hjälpmedelskonsulent för barn- och ungdomshjälpmedel.

Lär av varandra

Hon och kollegan Karola Lindstedt Jo­hans­son arbetar nära varandra och lär sig samtidigt mycket om varandras områden, vilket varit en stor fördel.

Anette Eriksson menar att det är nödvändigt för konsulenter och tekniker att specialisera sig på olika områden.

– Vi har olika team för till exempel elrullstolar, manuella hjälpmedel och säng och lyft. Innan teamuppdelningen kom till arbetade konsulenterna med sina specialområden också, men nu finns en tydlig teamuppdelning som gör det enklare både för konsulenter och brukare. An­ledningen till att vi lagt alla hjälpmedel till barn i ett team är att barnhjälpmedel är en egen produktgrupp, säger Anette Eriksson.

För barn och unga ser hjälpmedlen annorlunda ut och måste anpassas på andra sätt än för vuxna. Därför är det viktigt att ha kunniga specialister inom området.

– Vi blir proffs på barnhjälpmedel, men har nu även lärt oss mycket om hjälpmedel till vuxna. Tidigare fick barn hoppa mellan hjälpmedelskonsulenter för vuxna och barn, eftersom en ungdom som behövde en rullstol med större sittbredd än 35 cm fick vända sig till vuxenavdelningen. Idag ligger alla storlekar för barn och ungdomar hos oss, berättar Carina Krantz.

Är mycket positiv

Hon är väldigt positiv till förändringen och hoppas att familjer och barn själva har märkt att utvecklingen går åt rätt håll.

– Som konsulent som träffar barnen känner man sig aldrig riktigt nöjd, man kan alltid bli bättre. En önskan jag har är att vi ska utveckla vårt utprovningsrum som är litet och fullproppat med hjälpmedel. För barn kan det bli för mycket prylar och röra till det för dem när de kommer hit och provar, säger Carina Krantz.+