Nedslag Västergötland – Bredast satsning på handikappidrott

För tio år sedan bestämde idrottsföreningarna i Västergötland sig för att drastiskt förbättra handikappidrotten. Man sparkade igång maskineriet för att engagera alla som kunde tänkas vara intresserade.
I dag är Västergötland bäst i Sverige på handikappidrott enligt Svenska Handi­kappidrottsförbundets informationsansvariga Helene Stjernlöf.

Jan Norling, idrottskonsulent på Väster­götlands handikappidrottsförbund, berättar att man började med att städa i toppen, och såg till att bara de verkligt intresserade fanns med i distriktsstyrelsen. Målet blev sedan att göra idrotten mer tillgänglig och att gå ut med så mycket information som möjligt.

Att kontinuerligt rekrytera barn och ungdomar har varit det absolut viktigaste steget till en bättre och bredare handikappidrott, menar Jan Norling.
Man har aktivt varit ute på skolor och informerat och startat upp en egen distriktstidning, Västgöten, som finns på habiliteringsavdelningar och särskolor. Allt för att skaffa sig en så bred ungdomsidrott som möjligt.
– Vi satsar först och främst på bredden så att alla kan vara med. Men självklart tar vi vara på talangerna och satsar på eliten också, säger Jan Norling.

Det viktigaste för Västergötlands förbund är att alla ska ha roligt tillsammans. Jan Norling är övertygad om att de barn och ungdomar med funktionshinder som får syssla med idrott mår bättre både psykiskt och fysiskt.
I Västergötland finns 54 idrottsföre­ningar som sysslar med handikappidrott av olika slag. Enligt Jan Norling utövas 18 olika handikappidrotter och bland dem är den största idrotten boccia, som passar de flesta med funktionshinder. De idrotter som blivit störst i Västergötland är lagidrotter som fotboll och innebandy men också bordtennis och friidrott.
Antalet aktiva inom handikappidrotten i Västergötland finns det inga siffror på. Men varje år anordnar förbundet en rekryteringstävling för barn och ungdomar, Ungdomsspelen, som lockar 1 500 barn och ungdomar.
Man har även idrottsläger i Mullsjö och Vara varje år, där barn får prova på olika idrotter, till exempel kanot, fyrhjuling och friidrott under en helg. Idrottslägren i Väster­göt­land kostar 500 kronor för en helg och finns för synskadade, rörelsehindrade och utvecklingsstörda.

Gunilla Wallengren, ordförande i ungdomsutskottet i Västergötlands handikappidrottsförbund, berättar att man går runt i föreningarna i Västergötland för att ha en dialog med barn och ungdomar.
– Vi vill veta vad de tycker och känner, de ska också kunna vara med och påverka idrotten, säger Gunilla Wallengren.
Förbundet anordnar träffpunkter och utbildar ledare för att stödja barn och ungdomar på bästa sätt.
Kostnaderna för barn- och ungdomshandikappidrotten ligger ofta litet högre, enligt Jan Norling, inte för att medlemsskapet i klubbarna kostar mer, utan på grund av hjälpmedel som ibland behövs. På många håll finns hjälpmedel att låna, men för den som verkligen vill satsa kan en tävlingsrullstol kosta uppåt 20 000 kronor. Det finns bidrag och stipendier att söka och det kan idrottsklubbarna eller distriktförbunden hjälpa till med. Jan Norling menar att man borde satsa mer pengar på handikappidrotten.

– Ledare och föräldrar lägger enormt mycket tid på ideella timmar, de gör ett fantastiskt jobb. Vi har jätteduktiga ledare, men vi skulle kunna göra så mycket mer om vi hade mer pengar, säger han.
I väntan på ökade resurser fortsätter Västergötlands handikappidrottsförbund att satsa på sina idrottare med hjälp av bidrag från regionen, idrottsförbundet och deras sponsorer.