Nej till personlig assistans på daglig verksamhet

En ung kvinna med stora kommunikationssvårigheter nekas personlig assistans vid deltagande i daglig verksamhet.

Kan inte börja på verksamhet utan personlig assistans

Det har Kammarrätten i Sundsvall beslutat. Försäkringskassan hade överklagat ett beslut i förvaltningsrätten som gett kvinnan rätt.

Kvinnan har beviljats daglig verksamhet av kommunen, men har inte kunnat börja där eftersom hon behöver få behålla assistansen under tiden som hon vistas där.

Kvinnan anser att hon bör få assistans även på daglig verksamhet, eftersom Försäkringskassan har beviljat tid för kommunikation som grundläggande behov.

Ett läkarintyg beskriver stora kommunikationssvårigheter, och att kvinnan behöver särskilt stöd för att kunna tolka och förstå hennes reaktioner. Kvinnans skolrektor hade dock uppgett att hon kan förstå vad personer i skolan säger och att hon reagerar med ögonkontakt och miner.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Kammarrätten: Inga särskilda skäl

Kammarrätten anser (till skillnad från förvaltningsrätten i Falun) att Försäkringskassans ja till kommunikation som grundläggande behov inte räcker för att automatiskt ge rätt till assistans även på daglig verksamhet.

Kammarrätten menar också att hjälpbehovet kan klaras inom kommunens ansvar, genom att ”personal som träffar henne regelbundet tillägnar sig den kunskap som krävs för att kunna förstå henne”. Därför finns inte särskilda skäl för assistansersättning under tid på daglig verksamhet, var kammarrättens slutsats (mål nummer 2474-21).

När har man rätt till assistans på daglig verksamhet?

Huvudregeln är att assistansersättning inte ges för de timmar personen vistas i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet, men om det finns särskilda skäl kan assistansersättning ändå betalas ut.

Försäkringskassans vägledning om assistansersättning räknar upp några exempel på särskilda skäl:
* särskilda svårigheter att kommunicera med andra än den personliga assistenten
* när det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands
* i situationer där funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att personen har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
* om funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om hen och hälsotillståndet.

Läs mer i vår guide om att söka assistans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *