Nej till enklare arbetstidsregler för assistenter som är anhöriga

Försäkringskassan sätter stopp för assistansersättning som överskrider det som är tillåtet enligt arbetstidslagstiftning. Och det blir inget undantag för anhöriga som är assistenter.

Den nya regeln gäller från och med augusti.

– Bestämmelsen trädde i kraft för ett år sedan men vi har ett mjukt införande, säger säger Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Förändringen beskrivs i ett nyhetsbrev från Försäkringskassan som en viktig kvalitetsfråga.
– Om assistenter arbetar långt mer än vad lagen tillåter går det ut över kvaliteten. Och vi har ett intresse av och känner ansvar för att assistansen som ges håller god kvalitet, säger Tomas Sundberg.

Försäkringskassan betecknar införandet av den nya bestämmelsen som ”mjukt”. Trots det har man nej till ett viktigt önskemål om att göra ett undantag för anhöriga som är assistenter.

Många brukare och anhöriga vill undvika att antalet assistenter hos en brukare blir onödigt många. Därför har man bett om ett undantag för anhöriga assistenter när det gäller frågan hur väntetid, till exempel på natten, ska räknas.
– Lagen ger oss inget utrymme för att särbehandla olika arbetstagare. Väntetid ska ses om arbetad tid. Det innebär att en timmas väntetid jämställs med en timmas arbetstid, säger Tomas Sundberg.

Den nya regeln till trots har Försäkringskassan ännu ingen koll på en assistent arbetar många timmar åt flera olika brukare.
Detta kommer det dock också att bli ändring på nästa höst, när Försäkringskassan börjar använde ett nytt IT-system för kontroll av tidredovisning.

Då kommer Försäkringskassan också att se om det blir en utveckling mot att allt fler assistenter blir egna företagare och därmed undantas från arbetstidsbestämmelserna.

 

Mera fakta
Bestämmelsen om arbetstid finns i 51 kap. 16 § i Socialförsäkringsbalken. Där hänvisas till tre olika bedömningsgrunder för vad som är tillåten arbetstid – arbetstidslagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete och kollektivavtal. Dessutom finns EU-lagstiftning att ta hänsyn till. Källa: Försäkringskassan.

LÄS MER: Försäkringskassans nyhetsbrev