Nej till merkostnadsersättning för bassängträning

Kammarrätten i Göteborg avslog en kvinnas ansökan om merkostnadsersättning för bassängträning. Kvinnan överklagade, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt nej till prövning.

När HFD nu (27 mars 2024) avslagit prövning av kvinnans överklagande innebär det att kammarrättens avslag ligger kvar.

Kammarrätten skrev så här (i mål nr 1549-23, den 17 november 2023):

”Det är inte ifrågasatt att det finns ett samband mellan NN:s funktionsnedsättning och behov av träning. För att en kostnad ska anses utgöra en merkostnad är det inte tillräckligt att det finns ett samband mellan kostnaden och funktionsnedsättningen. Det krävs dessutom att kostnaden inte är normalt förekommande bland jämnåriga personer utan funktionsnedsättning.

Även om bassängträning enligt vad sjukgymnasten anfört utgör egenvård är den inte av sjukvårdande karaktär och det är inte heller visat att kostnaden för träning är högre än vad som kan anses normalt även för personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder som NN. Redovisade kostnader för bassängträning är därför inte att betrakta som en merkostnad. Vid angivet förhållande ska inte heller kostnad för resor till och från träningen ses som en merkostnad.”

Förvaltningsrätten hade tidigare beviljat kvinnan merkostnadsersättning för bassängträningen, men det beslutet upphävdes av kammarrätten.

Kvinnan får trots detta delvis rätt hos kammarrätten, och hennes merkostnadsersättning höjs från nivån 50 procent (som Försäkringskassan förespråkat) till 60 procent. Denna höjning hör ihop med att kammarrätten bedömer reskostnaderna på ett annat sätt än Försäkringskassan. Kvinnan hade begärt en höjning av merkostnadsersättningen till 70 procent.

LÄS ÄVEN:
Guide för merkostnadsersättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *