Nej till merkostnadsersättning för god man-arvode

Kammarrätten i Göteborg säger nej till ett yrkande om merkostnadsersättning för arvode till god man.

Domen i mål 6669-21 går på tvärs med den vanliga uppfattningen att sådana arvoden berättigar till merkostnadsersättningen som infördes 2019.

LÄS VÅR GUIDE:
Allt om merkostnadsersättning för barn och vuxna

Avslogs av Försäkringskassan

Bakgrunden är att Försäkringskassan hade avslagit ansökan om merkostnadsersättning. Kassan motiverade avslaget med att de beräknade merkostnaderna på 5 308 kronor var för låga.

Den kostnaden gällde dock bara drygt fyra månader. På årsbasis beräknas kostnaden alltså bli betydligt högre, och skulle hamna över den nedre gränsen för att beviljas merkostnadsersättning.

”Finns inget arvodesbeslut”

Sedan avslaget överklagats argumenterade Försäkringskassan så här för ett avslag i förvaltningsrätten:

”Det finns inget rättsligt stöd för att räkna om en faktisk kostnad, som avser en begränsad tid, till vad kostnaden skulle ha varit om den istället avsåg ett helt år. Merkostnad för god man kan inte beaktas som framtida merkostnad innan det finns ett arvodesbeslut, eftersom man inte vet hur högt arvodet blir och om det är personen själv eller kommunen som ska betala.”

Inget absolut krav

Förvaltningsrätten lät sig övertygas av Försäkringskassan. Detta trots att förvaltningsrätten ansåg att det ”inte finns något absolut krav på att en kostnad faktiskt ska ha uppkommit för att den ska kunna utgöra en sådan merkostnad som kan ge rätt till merkostnadsersättning”.

Det som avgjorde var att förvaltningsrätten ansåg att ”när det gäller kostnader för god man är det först genom överförmyndarnämndens debiteringsbeslut som det kan fastställas om och med vilket belopp som den enskilde ska betala. Dessförinnan går det således inte med tillräcklig grad av säkerhet att konstatera att den enskilde kommer att ha några kostnader för god man.”

Oklart vad kostnaden skulle bli framöver

Det går det inte med ”rimlig grad av säkerhet att fastställa om och vilka kostnader för god man som NN kommer att ha framöver”, var förvaltningsrättens slutsats, vilket också blev kammarrättens bedömning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.