Nej till utökad daglig verksamhet

Det kommer inte att bli några pengar till daglig verksamhet enligt LSS för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
Det beskedet fick organisationen RBU vid ett möte med socialutskottets ordförande Kenneth Johansson nyligen.
Samma dystra tongångar hördes på RBU:s seminarium i Almedalen på måndagen.

Vare sig socialdemokraterna eller moderaterna var beredda att utlova någon sådan satsning under seminariet.
De båda partierna representerades av Börje Vestlund, socialdemokratisk ledamot av näringsutskottet, och Gustav Nilsson, moderat ledamot av arbetsmarknadsutskottet.

Båda politikerna menade att man måste göra något åt utanförskapet hos den stora gruppen som tillhör personkrets 3 inom LSS, lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade.

Men ingen av dem kunde ge något besked om konkreta satsningar på sysselsättning, ett krav som RBU drivit under många år.

Inte heller Ingela Gardner Sundström, förhandlingschef inom SKL, kunde ge något besked om hur kommunerna ska leva upp till skyldigheten enligt Socialtjänstlagen att ordna sysselsättning.

RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba var mycket besviken.
– Det behövs nytänkande och nya resurser. Vi hade ett liknande seminarium för ett par år sedan, men ingenting har hänt, sysselsättningen för personkrets 3 är ingens bord, ingens ansvar, sa Mbuyamba.

Hon påminde om att daglig verksamhet för personkrets 3 planerades redan när LSS röstades igenom i början av 90-talet.
– Då sa man att personkretsen skulle få daglig verksamhet så snart Sveriges ekonomi förbättrats. Sedan dess har Sverige haft god ekonomi många gånger, men vi väntar fortfarande, sa Agnetha Mbuyamba.

Frågan om en utökad daglig verksamhet aktualiserades nyligen även av Bengt Westerberg, i en intervju med Föräldrakraft.

Bilden. Dystra besked om sysselsättning för personkrets 3. Vare sig Börje Vestlund (S), till vänster, eller Gustav Nilsson (M), till höger, kunde utlova några satsningar. SKL:s Ingela Gardner Sundström (tvåa från vänster) hade inte heller några positiva besked till RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba.